Print
 
 

Nieuwsberichten

Reactie VSNU op stelselwijziging sociaal leenstelsel

De Nederlandse universiteiten hebben kennis genomen van de hoofdlijnenbrief van minister Bussemaker over het sociaal leenstelsel. De VSNU kan zich vinden in de plannen van het kabinet voor de invoering van een sociaal leenstelsel als manier om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verhogen en om de rijksbijdrage per student in het hoger onderwijs te laten stijgen. Voorwaarde is wel dat opbrengsten van het leenstelsel worden ingezet voor kwaliteit en onderzoek in het hoger onderwijs. Alleen onder die voorwaarde mag je van studenten deze investering vragen.

 

In de discussie rondom het leenstelsel zijn al diverse aandachtspunten benoemd, zoals het waarborgen van de toegankelijkheid voor kwetsbare groepen, het garanderen van de mobiliteit van studenten en de problematiek van de weigerachtige ouders. De VSNU vraagt aandacht voor twee onderbelichte aandachtspunten:

 

Lees hier verder over dit onderwerp