Print
 
 

Het onderwijs van de Nederlandse universiteiten sluit goed aan op de arbeidsmarkt


Een universitaire opleiding leidt biedt een uitstekende basis voor een succesvolle start op de arbeidsmarkt. Universitair afgestudeerden hebben het minst… (lage werkloosheid?) Universitaire opleidingen leiden meestal niet voor één beroep op en dat zien we terug op de arbeidsmarkt. Universitaire afgestudeerden hebben breed-inzetbare vaardigheden en komen regelmatig in een baan terecht buiten de sector van hun opleiding .

Het opleidingsaanbod verandert, maar is ook stabiel
De Nederlandse universiteiten bieden ongeveer 400 bachelor- en 800 masteropleidingen aan. Dit is iets minder dan tien jaar geleden. In deze periode zijn er niet alleen opleidingen opgeheven, maar ook nieuwe opleidingen bijgekomen, bijvoorbeeld op het gebied van data science. Universiteiten kijken goed wat er in de samenleving gebeurt en spelen daar zo nodig op in door nieuwe opleidingen of nieuwe tracks binnen bestaande opleidingen te starten. De Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) toetst of er ruimte is in het bestel voor een nieuwe opleiding en of deze voorziet in een arbeidsmarktbehoefte. Alle opleidingen die de universiteiten aanbieden zijn goedgekeurd door het CDHO.
 

 

 


Afgestudeerden vinden werk
De werkloosheid onder pas afgestudeerde wo-ers daalde de afgelopen jaren van 10% naar 7%. 93% van de wo-afgestudeerden vond binnen anderhalf jaar na afstuderen een betaalde baan van meer dan 12 uur in de week. Werkgevers zijn vaak tevreden over de vaardigheden van afgestudeerden: 92% van werkgevers vindt dat afgestudeerden die bij hen in dienst zijn gekomen de juiste vaardigheden hebben .

Visual alumnigegevens


 

 


Mismatch?
Bij de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt wordt vaak gekeken in hoeverre er een ‘match’ is tussen die twee. Als de afgestudeerde niet terecht komt in de sector waarvoor de gevolgde opleiding opleidt, wordt gesproken van een ‘mismatch’. In de context van academisch onderwijs is dit echter een beperkt bruikbare term. Verreweg de meeste universitaire opleidingen leiden namelijk niet op voor één beroep of zelfs één sector. Het voornaamste doel van deze opleidingen is om studenten academische vaardigheden bij te brengen, die zij in allerhande beroepen en sectoren kunnen inzetten. De visual hieronder laat zien dat studenten vanuit verschillende HOOP-gebieden in de meest uiteenlopende sectoren terecht komen.

 

 


Afgestudeerden geven richting aan de arbeidsmarkt van de toekomst
Start ups: onze studenten maken de arbeidsmarkt van de toekomst
Visual aantal start-ups