Print
 
 

Code Goed Bestuur

Universiteiten zijn publiek gefinancierde organisaties. Dat vraagt om een transparant bestuur dat verantwoording aflegt over het bestuurlijk handelen, een heldere structuur van toezichthoudende partijen en een kritische, professionele medezeggenschapsraad.

De universiteiten hebben daarom een eigen code ‘Goed Bestuur’ opgesteld. Deze code is voor het eerst vastgesteld in 2006 en is sindsdien herhaaldelijk geactualiseerd.

In 2012 is de code aangepast aan de wijzigingen in de WHW. In 2013 zijn aanvullende eisen voor de leden van de raad van toezicht opgenomen. In 2014 zijn er afspraken gemaakt over de naleving van de code: jaarlijks publiceert de VSNU aan de hand van de jaarverslagen en de websites van de universiteiten een interne monitor op haar website.

De code is aangepast aan de tekst van de WHW zoals deze geldt op 1 juni 2017.

Naast de jaarlijkse monitoring en naleving van de code, willen de universiteiten zich ook inzetten voor betere zichtbaarheid over de manier waarop de universiteiten de code naleven. De universiteiten hebben daarom op hun websites een pagina ingericht waarop de naleving van gedragscodes wordt behandeld, waaronder de code ‘Goed bestuur’. Een overzicht van deze pagina's kunt u hier vinden.

Monitoring van de code Goed Bestuur
Op basis van de jaarverslagen en informatie op de website worden de universiteiten beoordeeld op een lijst van 12 onderdelen van de code Goed Bestuur. De resultaten worden vervolgens aan de instellingen voorgelegd ter verificatie.  De resultaten van de monitor in 2017, gebaseerd op de jaarverslagen over 2016 staan hieronder weergegeven.

 

Legenda: (+) volledig op orde; (+/-) deels op orde; (-) niet op orde; (?) onbekend

 

Laatst bijgewerkt op 08-11-2017