Print
 
 

Consultatieformulier conceptversie Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

U kunt via onderstaand formulier uw reactie geven op de publieke consultatieversie van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. We willen benadrukken dat een conceptversie van deze code nu open staat voor publieke consultatie. De tekst is dus nog niet geaccordeerd door de besturen van de KNAW, NWO, NFU, Vereniging Hogescholen, de TO2-federatie en/of de VSNU.
 
U wordt verzocht duidelijk aan te geven over welk onderdeel van de tekst uw reactie gaat. 
 
Uw reactie wordt alleen gezien door de Commissie Herziening Gedragscode Wetenschapsbeoefening en wordt niet gepubliceerd.
 
Alvast hartelijk dank voor uw inbreng, 
 
De Commissie Herziening Gedragscode Wetenschapsbeoefening