Print
 
 

EFSI

 

EFSI is het Europees Fonds voor Strategische Investeringen. Dit investeringsfonds van de Europese Commissie is onder Commissievoorzitter Juncker in het leven geroepen. Daarom wordt het fonds ook wel het Juncker-fonds genoemd.


Op donderdag 28 mei 2015 werd een akkoord bereikt over het investeringsprogramma EFSI tussen de Europese Raad (ER), het Europees Parlement (EP) en de Europese Commissie (EC). EFSI is in het leven geroepen om structurele economische groei te bevorderen, d.m.v. gerichte investeringen op het terrein van infrastructuur, onderzoek, duurzaamheid en het MKB. Het gaat hierbij om leningen. Op 25 juni 2015 stemde het EP over het gehele Juncker plan, waarna EFSI officieel van start kan gaan in september 2015. EFSI wordt uitgevoerd door de Europese Investeringsbank (EIB).


Het akkoord voorzag in een overheveling van 2,2 miljard euro vanuit Horizon2020 naar EFSI, ondanks lobby van verschillende Europese universiteitskoepels, waaronder de VSNU. Deze bezuiniging treft het gehele programma, met uitzondering van ERC, Marie Sklodowska-Curie, en Spreading Excellence and Widening Participation.
 

Projecten onder EFSI
In Nederland lijkt er op de OCW-terreinen vooralsnog geringe behoefte te zijn aan het EFSI, o.a. vanwege alternatieven zoals schatkistbankieren. Daarnaast is EFSI bedoeld voor risicovolle investeringen, universiteiten houden zich daar in beginsel niet mee bezig.

 

De EIB verwacht zelf ook niet dat EFSI veel kan betekenen voor fundamenteel onderzoek. Dat is ook de reden dat uiteindelijk die posten in H2020 zijn ontzien. Er liggen echter wel kansen om onderzoeksresultaten te vertalen naar de markt. EFSI kan bijv. helpen om spin-offs en start-ups vanuit onderzoek te helpen die vaak worden geconfronteerd met een financiële “valley of death”.

 

De EIB is in het algemeen actief op het terrein van grotere projecten. Daarbij gaat het vaak om minimaal € 200 mln. projectomvang (met een lening van € 100 mln. vanuit de EIB). Maar de EIB is ook actief in kleinere projecten op het gebied van innovatie. Het gaat dan om € 15 mln. minimum projectomvang (met € 7,5 mln. lening). De verwachting is dat onder het EFSI deze ondergrens niet verlaagd wordt. De precieze omvang van de projecten onder EFSI is daarmee niet vastgesteld, wel dat het zich richt op grote projecten.

 

In juni is het Netherlands EFSI Investment Agency (NEIA) door de ministers van Economische Zaken en Financiën opgericht. Dit platform helpt geïnteresseerde partijen in EFSI verder op weg met het indienen van een voorstel. Universiteiten kunnen hier terecht met vragen. Daarnaast gaat Neth-ER een seminar over EFSI organiseren voor kennisinstellingen in het najaar van 2015.

 

Zie ook de website van Neth-ER.