Print
 
 

Erasmus+

 

Erasmus+ is het nieuwe onderwijsprogramma van de Europese Unie dat loopt tot en met 2020. De VSNU vertegenwoordigt de belangen van de Nederlandse universiteiten bij de invoering en de beleidsontwikkeling voor tussentijdse bijstellingen van het programma. Ook zorgt de VSNU dat het Nederlandse kennisveld zich kan voorbereiden op nieuwe mogelijkheden die dit programma biedt.

Erasmus+ bundelt
Erasmus+ is een bundeling van programma’s voor verschillende onderwijssectoren. Zo vallen onder Erasmus+ onder andere:

  • Erasmus Mundus
  • Leonardo
  • Comenius
  • Grundtvig
  • Erasmus-beurzenprogramma

 

Erasmus+ moderniseert
De EU wil meer samenhang creëren en de subsidies moderniseren. Daardoor zouden de administratieve lasten moeten afnemen. Het programma moet de mobiliteit van studenten versterken en de samenwerking tussen instellingen en het bedrijfsleven bevorderen. Het budget van Erasmus+ is € 14 miljard voor de periode van 2014-2020. Dit is bijna anderhalf keer het budget van het de voorgaande meerjarenprogramma voor onderwijs.