Print
 
 

Dalende rijksbijdrage per student

 

De overheidsinvesteringen in het hoger onderwijs staan al jaren onder druk. Tegelijkertijd hebben zich steeds meer studenten ingeschreven voor een wetenschappelijke opleiding. De dalende rijksbijdrage is een bron van zorg voor de VSNU.

 

 


Hoewel de studentenaantallen sinds 2000 fors zijn gestegen, groeit de rijksbijdrage vrijwel niet mee met het aantal studenten. Tussen 2000 en 2016 is het aantal studenten met maar liefst 56% gestegen. Tegelijk hebben opeenvolgende kabinetten bezuinigd op de rijksbijdrage voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Hierdoor nam de rijksbijdrage in dezelfde periode slechts met 17% toe. Gevolg hiervan is dat de rijksbijdrage per student is gedaald van €19.900 in 2000 naar €15.000 in 2016 (beide cijfers op prijspeil 2016). Dit terwijl er eigenlijk juist meer geld per student nodig is, omdat steeds meer studenten kiezen voor bèta- en techniekopleidingen. Vanwege de benodigde faciliteiten zijn deze opleidingen duurder.

Bovenstaande grafiek laat zien dat de rijksbijdrage per student de komende jaren blijft dalen. Dit komt doordat de studentenaantallen doorstijgen, terwijl de bezuinigingen die de afgelopen kabinetten hebben doorgevoerd door blijven werken. Die daling wordt ook niet gekeerd door de middelen uit het studievoorschot: de grafiek laat zien dat ook bij het beschikbaar komen van deze middelen de daling doorzet.
 

Een nadere toelichting op de in de grafiek gebruikte cijfers, is hier te vinden.