Print
 
 

Dalende rijksbijdrage per student

 

De overheidsinvesteringen in het hoger onderwijs staan al jaren onder druk. Tegelijkertijd hebben zich steeds meer studenten ingeschreven voor een wetenschappelijke opleiding. De dalende rijksbijdrage is een bron van zorg voor de VSNU.

 

 

Download PDF

 

Hoewel de studentenaantallen sinds 2000 fors zijn gestegen, groeit de rijksbijdrage vrijwel niet mee met het aantal studenten. Tussen 2000 en 2014 is het aantal studenten met maar liefst 54% gestegen. Tegelijk hebben opeenvolgende kabinetten bezuinigd op de rijksbijdrage voor het wetenschappelijk onderwijs. Hierdoor nam de rijksbijdrage slechts met 12% toe. In 2000 was de rijksbijdrage per student nog € 19.600, in 2014 bedroeg de rijksbijdrage maar € 14.300 (beide cijfers op prijspeil 2014).

De dalende rijksbijdrage per student treft zowel het wetenschappelijk onderwijs als het wetenschappelijk onderzoek inclusief de ruimte voor toepassing van nieuwe kennis. Hierdoor komen ambities op het gebied van kwaliteitsverbetering, profilering en academische vorming in gevaar. Om Nederland als kenniseconomie te laten floreren zijn juist extra investeringen in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek nodig.