Print
 
 

Het onderwijs aan de Nederlandse universiteiten is van hoge kwaliteit


De Nederlandse universiteiten bieden studenten onderwijs van hoge kwaliteit. Kwaliteit laat zich lastig in cijfers  vatten, maar we kunnen er wel iets over zeggen. Het aantal docenten met een bekwaamheidskeurmerk en het aantal contacturen dat studenten hebben  , zegt duidelijk iets over goed onderwijs. Maar er zijn ook meer kwalitatieve aanwijzingen, zoals de waardering van studenten zoals ze die opgeven in enquêtes. Een vergelijking met andere landen laat zien hoe Nederlands er internationaal voorstaat.

Gekwalificeerde docenten geven goed onderwijs
Voor goed onderwijs zijn goede docenten onontbeerlijk. De universiteiten hebben zelf een keurmerk voor docenten ontwikkeld: de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO). De BKO is een bewijs van didactische bekwaamheid. Voordat een docent dit keurmerk ontvangt, doorloopt hij/zij een traject dat zich richt op verschillende competenties: het ontwerpen, verzorgen en evalueren van onderwijs, het toetsen en beoordelen en het begeleiden van studenten. De afgelopen jaren is het aantal docenten met een BKO flink toegenomen. Goede docenten hebben nog meer effect op de kwaliteit van het onderwijs als zij intensief contact met studenten hebben. Daarom hebben universiteiten ook het aantal contacturen laten toenemen .
 

 

 

Visual contacturen

Studenten geven hoog op van hun opleiding
Over hun opleiding is 84,5% van de studenten tevreden of zeer tevreden. Dat bleek in 2017 uit de resultaten van de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête. [nader invullen aan de hand van de cijfers over thema’s uit de NSE]
 

 

 


Universiteiten faciliteren ook studenten die op zoek zijn naar meer uitdaging
Het aantal excellentieprogramma’s en honoursstudenten is de afgelopen jaren flink toegenomen. Ook dit zegt iets over de kwaliteit van het onderwijs, omdat het laat zien dat universiteiten ook studenten faciliteren die op zoek zijn naar verdieping of verbreding bovenop hun studie.

Visual aantal excellentieprogramma’s en honoursstudenten

Alle opleidingen zijn geaccrediteerd
Universitaire opleidingen worden elke 6 jaar beoordeeld op kwaliteit door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit ook via een externe partij geborgd is .

Ook buiten Nederland wordt ons universitair onderwijs goed beoordeeld
Binnen de Global Competitiveness Index, een bekende index om het concurrentievermogen van landen te bepalen, doet Nederland het heel goed. Nederlands staat in 2017 op de vierde plek. De index kijkt naar verschillende onderdelen van concurrentievermogen, waaronder hoger onderwijs. Op dit gebied doet Nederland het zelfs nog wat beter, met een derde plek op dit gebied. Ook vanuit het perspectief van de economie en concurrentievermogen is het onderwijs op de universiteit dus van hoge kwaliteit.

Visual Global Competitiveness Index