HR-beleid

 

Nevenwerkzaamheden hoogleraren

Nevenwerkzaamheden

Naleving WNT-norm

Sinds 1 januari 2013 is de ‘Wet Normering Topinkomens’ (WNT) van kracht gegaan. Per 1 januari 2015 is de WNT2-norm gaan gelden, maar voor de sector WO geldt in 2015 nog de oude WNT-norm. De WNT stelt grenzen aan de inkomens van bestuurders in de publieke sector. De VSNU heeft begrip voor de wens van de overheid om de bezoldiging van ambtsdragers in de publieke sector te begrenzen. wnt

Loopbaan van wetenschappers

Loopbaan

Medezeggenschap

Medezeggenschap

Functiecontracten

In de cao van 2007-2010 werd de mogelijkheid geboden om te experimenteren met zogenaamde functiecontracten. In de huidige cao is dit experiment voortgezet. Een functiecontract gaat uit van resultaat in plaats van tijd.

Functiecontracten

 

Tenure track

De Nederlandse universiteiten werken op diverse plaatsen met het loopbaaninstrument 'tenure track'. Onderzoekers moeten binnen een bepaalde tijd bewijzen dat ze goed genoeg zijn voor een plek in de vaste wetenschappelijke staf. Vaak worden onderzoekers eerst universitair docent in tijdelijke dienst. Bij gebleken geschiktheid ligt een baan als universitair hoofddocent in het verschiet.

Tenure Track

 

Gender

GenderDe VSNU neemt samen met OCW, NWO en het LNVH deel aan de Taskforce gender. Deze Taskforce maakt zich sterk voor het vergroten van het aantal vrouwelijke wetenschappers in Nederland.