Print
 
 

Instellingscollegegeld

 

Als studenten niet aan de voorwaarden voldoen voor het wettelijk collegegeld, betalen zij instellingscollegegeld in plaats van het wettelijk collegegeld. De reden hiervoor is dat de universiteiten voor deze studenten geen bekostiging van de overheid ontvangen. De hoogte van het instellingscollegegeld is minimaal de hoogte van het wettelijk collegegeld en het wordt vastgesteld door de universiteit zelf. Het instellingscollegegeld kan daarom per onderwijsinstelling verschillen, en binnen een instelling ook per opleiding. De medezeggenschap en universiteitsraad hebben adviesrecht inzake het instellingsbeleid op dit punt.
 

Hoogte instellingscollegegeld
De hoogte van het instellingscollegegeld kent een grote variatie. De maximumtarieven komen voornamelijk voor in de sectoren gezondheidszorg, landbouw en techniek, en in mindere mate in gedrag & maatschappij, recht en taal & cultuur. Dit is verklaarbaar, omdat dit opleidingen zijn die over het algemeen meer kosten met zich meebrengen.

Het minimum dat instellingen hanteren is de hoogte van het wettelijk collegegeld, € 1.951. Daarnaast zijn er maximumtarieven die variëren van € 7.747 tot € 32.000 per jaar.
 
 
 
L