Interactieve factsheets

 

In de factsheets met interactieve visualisaties, zoals grafieken en wereldkaarten, worden de belangrijkste boodschappen van de VSNU ondersteund door interactieve data. Websitebezoekers kunnen hierin hun eigen selectie aanbrengen en zo precies de informatie eruit filteren waar zij naar op zoek zijn.

 

 

 

Internationale uitwisseling

Internationale uitwisseling zorgt voor een kwaliteitsimpuls in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

Lees verder

 

Internationale ervaring student

Internationale ervaringen zijn belangrijk voor de Nederlandse student.

Lees verder

 

Internationalisering hoger onderwijs

Internationalisering is belangrijk voor het Nederlandse hoger onderwijs.

Lees verder

 

Grensverleggend onderzoek

Grensverleggend onderzoek onder druk door verandering in onderzoekfinanciering.

Lees verder

 

Beschikbare middelen universiteiten

Universiteiten gaan zorgvuldig om met de beschikbare middelen.

Lees verder

 

Dalende rijksbijdrage per student

Kwaliteit onderwijs en onderzoek onder druk door dalende rijksbijdrage per student.

Lees verder

 

Hoge kwaliteit onderwijs

Het onderwijs aan de Nederlandse universiteiten is van hoge kwaliteit.

Lees verder

 

Aansluiting arbeidsmarkt

Een universitair diploma geeft een goede start op de arbeidsmarkt.


Lees verder

 

Toegankelijkheid onderwijs

Universiteiten staan voor toegankelijkheid van het wetenschappelijk onderwijs.

Lees verder

 

Studiesucces universiteiten

Universiteiten zetten in op studiesucces.
 

Lees verder

 

Divers personeelsbestand

Universiteiten vinden een divers personeelsbestand belangrijk.

Lees verder

 

Werkdruk verlagen

Universiteiten nemen zorgen over werkdruk serieus.
 

Lees verder

 

Universiteit als werkgever

De universiteit is een aantrekkelijke werkgever.
 

Lees verder