Onderzoek & Valorisatie

 

Nederlandse universiteiten zijn verantwoordelijk voor 80% van het onderzoek in Nederland. Dat zij daarbij uitstekende prestaties leveren met relatief bescheiden middelen wordt breed erkend. De maatschappelijke impact van onderzoek vinden Nederlandse universiteiten belangrijk. Hoe draagt wetenschap bij aan de grote maatschappelijke vragen van deze tijd, welke economische impact heeft onderzoek en hoe meet je dat? Uitvoering geven aan de Nationale Wetenschapsagenda speelt een belangrijke rol. Vrije beschikbaarheid van wetenschappelijke kennis via open access is ook een belangrijk thema. De VSNU wil het landelijke en Europese debat over onderzoek en valorisatie beïnvloeden en lobbyen voor randvoorwaarden die nodig zijn voor een hoogwaardig onderzoeksklimaat.

De Nationale Wetenschapsagenda en Topsectoren

De NWA is een inspiratiebron voor iedereen die geïnteresseerd is in de wetenschap. Bijna 12.000 vragen die de Nederlandse bevolking heeft gesteld aan de wetenschap zijn samengevat in 25 multidisciplinaire routes.


NWA

 

Open science en Open access

De Nederlandse universiteiten hebben samen met andere kennisinstellingen hun ambities weergegeven in het Nationaal Plan Open Science. De universiteiten zetten zich op uiteenlopende manieren in voor een toename in open access publicaties.

Open access

 

Kwaliteitszorg en wetenschappelijke integriteit

Het Nederlandse wetenschappelijke onderzoek is van wereldniveau. Lees hier meer over o.a. kwaliteitszorg en wetenschappelijk integriteit.

Nederland

Onderzoek en europa

Het is voor Nederlandse onderzoekers van groot belang om onderdeel uit te maken van internationale samenwerkingsverbanden van hoge kwaliteit op het gebied van onderzoek. Europese programma’s geven de Nederlandse universiteiten de mogelijkheid om hun netwerken te intensiveren en uit te breiden.
Europa

 

Valorisatie

Valorisatie is naast onderwijs en onderzoek de derde kerntaak van de universiteit en onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden. Wetenschappers en studenten zorgen dat hun uitvindingen, kennis en ideeën buiten de universiteit verder ontwikkeld en toegepast kunnen worden.

 

Valorisatie