Print
 
 

Schakelprogramma's

 

Universiteiten zijn verplicht om schakelprogramma’s aan te bieden aan hbo-studenten, zodat zij na hun hbo-opleiding kunnen deelnemen aan een universitaire master. Met een schakelprogramma worden deze studenten op achterblijvende vakken ‘bijgespijkerd’ om hun studiesucces te vergroten. Ook universitaire studenten die een master willen volgen in een andere richting dan hun bachelor maken vaak gebruik van schakelprogramma's.
 
Universiteiten krijgen slechts beperkt bekostiging voor schakelstudenten. Universiteiten mogen schakelprogramma’s van 60 studiepunten (EC’s) enkel tegen maximaal 1x keer het wettelijk collegegeld aanbieden aan studenten. Deze nieuwe norm is in veel gevallen niet kostendekkend en brengt het voortbestaan van schakelprogramma’s in gevaar. Universiteiten gaan er in de praktijk momenteel verschillend mee om. De ene universiteit wil de schakelprogramma’s behouden en legt er geld op toe – ten koste van het budget voor het reguliere onderwijs – en de andere universiteit verandert de programma’s of bouwt ze af.

De VSNU gaat in gesprek met het ministerie van Onderwijs om te bekijken wat hier aan gedaan kan worden. Stapelen en schakelen moet mogelijk blijven. Dat vergt een nauwe samenwerking tussen universiteiten en hogescholen met bijvoorbeeld schakelprogramma’s, doorstroomminoren en academische routes binnen hbo-bachelors. Dit vergt ook een publieke investering. VSNU vindt het onbegrijpelijk dat de overheid schakelprogramma’s niet betaalt – maar wel aanprijst -  en tegelijkertijd de collegegelden voor deze programma’s maximeert.