Print
 
 

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) is het platform van waaruit de universiteiten samenwerken, afstemmen en hun belangen gezamenlijk behartigen in de politiek en via de media. Het VSNU-bureau signaleert, agendeert en ondersteunt het bestuur met raad en daad. De VSNU is daarnaast een werkgeversvereniging. Het bureau van de VSNU, op steenworp afstand van het Binnenhof, is een compacte organisatie van 35 gedreven professionals met een platte structuur en een informele cultuur. Ambitie, initiatief en collegialiteit zijn vanzelfsprekend. De VSNU werkt binnen de domeinen onderwijs, onderzoek, HR, financiën, governance & accountability, internationalisering en communicatie/public affairs.
 

De VSNU is op zoek naar een agenderend, volhardend en regisserend
 

Domeinleider Onderwijs

Als domeinleider legt u direct verantwoording af aan de directeur van de VSNU. U werkt in een platte organisatie collegiaal samen met de overige domeinleiders. De directie en domeinleiders verdelen de managementtaken onderling.

De functie
Met onderstaande werkzaamheden draagt u bij aan de profilering van de VSNU als een moderne, alerte koepelorganisatie en een speler van formaat.
·    U bent strategisch adviseur van de leden van de colleges van bestuur van de Nederlandse universiteiten.
·    Naast 'academisch onderwijs in het algemeen' bent u verantwoordelijk voor een aantal onderwijsprojecten. Voorbeelden van lopende projecten zijn: selectie, matching en toelating van studenten, aansluiting op de arbeidsmarkt, docentprofessionalisering, kwaliteitszorg onderwijs en academische leraren.
·    U speelt in op nieuwe trends en ontwikkelingen zoals een toenemende digitalisering en flexibilisering van het wetenschappelijk onderwijs. U legt dwarsverbanden naar andere domeinen zoals internationalisering, bekostiging en governance. Voor domeinoverstijgende vraagstukken (internationalisering, bekostiging en governance) werkt u vanzelfsprekend samen met collega-domeinleiders.
·    Ten behoeve van de projecten onderhoudt u contacten met en werkt u samen met bestuurders en specialisten bij de universiteiten. Als netwerker en generiek adviseur zet u zich in voor een landelijke samenwerking.
·    U werkt samen met stakeholders als OCW, studentenbonden, Vereniging Hogescholen en de NVAO.   
·    Als domeinleider treedt u op als manager binnen het bureau. Op basis van aanwezige – dan wel te ontwikkelen – competenties bent u verantwoordelijk voor één of meerdere managementtaken, bijvoorbeeld mentoraat of ICT. U zorgt hierbij voor goede afstemming met de directeur en de andere domeinleiders. Specifieke personeelsaangelegenheden worden afgestemd met de directeur.


Functie-eisen
-    Academisch werk- en denkniveau;
-    Inzicht in actuele vraagstukken binnen het academische onderwijs;
-    Sterk abstraherend vermogen;
-    Reflectieve instelling;
-    Autonoom denker, groot zelfsturend vermogen, moderne werker;
-    Uitstekend rolbesef;
-    Constructieve bijdrage aan eenheidsvorming/bondgenootschap tussen aangesloten leden;
-    Teamplayer;
-    Tactisch visionair én tactisch vernieuwend;
-    Een uitstekend gevoel voor politieke verhoudingen;
-    Sterke onderhandelingsvaardigheden;
-    Het vermogen complexe zaken helder te verwoorden;
-    Bewezen vaardigheden in het inrichten en regisseren van complexe trajecten en processen;
-    Een gemakkelijke en actieve netwerker;
-    Goed ontwikkeld gevoel voor (politiek-)bestuurlijke verhoudingen en het eigen functioneren daarbinnen.

Persoonlijkheidsprofiel
De ideale kandidaat overtuigt op basis van presence en persoonlijkheid, als stevige en natuurlijke gesprekspartner van bestuurders, onderhandelingspartners en stakeholders. Heeft lef en denkt out of the box. Agendeert de strategische thema’s. Is volhardend; entameert en creëert draagvlak en houdt de regie. Is in staat om problemen en uitdagingen integraal en proactief te benaderen op grond van in- en doorzicht op hoofdlijnen. Denkt in oplossingen. Maakt weerstand werkbaar. Prioriteert, structureert en ‘laat het werken’. Relativeert en heeft humor.

U ontwikkelt uzelf actief en gericht. U bent transparant in uw werkwijze en gericht op het verbeteren van stijl, optreden en inhoud. U heeft een voorbeeldrol waar het gaat om een projectmatige aanpak van werk, inclusief tijdschrijven, planning, evaluatie en verantwoording.

Arbeidsvoorwaarden
Een veelzijdige en dynamische functie in een veranderende organisatie, waarin geïnvesteerd wordt in medewerkers. Een interessante baan voor mensen met ambitie voor wie dit een carrièrestap in hun loopbaan betekent.

Een dienstverband voor een jaar van 36-40 uur per week. Bij goede prestaties wordt dit omgezet naar een vast dienstverband. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en is marktconform ingedeeld in schaal 13 van de cao Nederlandse Universiteiten. Daarnaast kent de VSNU uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, een actief opleidingsbeleid en een werkomgeving waar professionaliteit centraal staat. Het bureau is gevestigd in het centrum van Den Haag. Er wordt gewerkt vanuit een modern en flexibel kantoorconcept. Op de dinsdagen is het voltallige team (verplicht) collectief aanwezig.
 
Procedure
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van drs. J.M. Engel. De consultant zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor de selectiegesprekken.

Planning selectiegesprekken
De selectiegesprekken zullen plaatsvinden in week 49 en 50 2017.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Aanvullende informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.vsnu.nl .

Solliciteren
Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit vóór 27 november a.s. te solliciteren via de website www.wesselopartners.nl.
 
Contactgegevens
drs. J.M. Engel
partner

Carola Vernooij
managementassistente
    
Wesselo & Partners
Pythagoraslaan 101
3584 BB UTRECHT

Telefoon:    030 275 84 43
Internet:     www.wesselopartners.nl