Over VSNU


De VSNU, vereniging van universiteiten, wordt gevormd door de veertien Nederlandse Universiteiten. De VSNU behartigt de belangen van de universiteiten naar kabinet, politiek, overheid en maatschappelijke organisaties. Dit doet de VSNU door het faciliteren van debat, het ontwikkelen en uitdragen van gemeenschappelijke standpunten, het bijdragen aan reputatieverbetering van de universitaire sector en het maken van strategische keuzes om het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Nederland te versterken. Daarnaast is de VSNU een werkgeversvereniging die overleg voert met overheid en werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van de universitaire branche. 

 

Blok toevoegen

Contact

VSNU
Lange Houtstraat 2
Postbus 13739
2501 ES DEN HAAG
T +31 (0)70 302 14 00

Routebeschrijving

Stuurgroepen

stuurgroepen

Visie en missie

Visie en missie

Algemeen bestuur

 

Historie van de VSNU

 

historie

Het bureau en VSNU-Team

Het VSNU bureau staat onder leiding van Josephine Scholten en wordt gevormd door een compacte organisatie van ongeveer 35 professionals.

 

Organogram

 

 

Organogram