Onderwijs internationaal

Internationale Mobiliteit


De wetenschap is sterk internationaal georiënteerd. Dit is direct terug te zien bij de Nederlandse universiteiten. 

internationale mobiliteit

Erasmus for All

Erasmus for All is het nieuw op te starten onderwijsprogramma van de Europese Unie. Het programma zal lopen van 2014 tot 2020. 

Erasmus for all

 

Gedragscode Internationale Student 


Nederland wil de internationale samenwerking in het hoger onderwijs verbeteren. Daarom heeft het veld een gedragscode 'ínternationale student' opgesteld. 

Gedragscode

 

Joint Degrees

Sinds 2010 kunnen Nederlandse universiteiten en hogescholen gezamelijke opleidingen aanbieden met een Nederlandse of buitenlandse instelling. 

Joint Degrees