Onderwijs


Steeds meer studenten, steeds meer succes.Blok toevoegen

Studiesucces

 

Om een succes te maken van studiesucces zetten de universiteiten hoog in met een breed arsenaal aan onderwijsmaatregelen. Studeren wordt uitdagender, maar minder vrijblijvend. Veel maatregelen liggen voor de hand, sommige worden bekritiseerd en andere lijken contraproductief. Welke maatregelen werken? Waarom zijn ze effectief? En welke lessen kunnen wij uit het buitenland leren? 

 

Studiesucces

Techniekpact 2020

 

Het doel is dat méér jongeren kiezen voor techniek, en dat méér werknemers gaan en blijven werken in de techniek.

Techniekpact

Universitaire Leraren Opleidingen

 

De VSNU zet zich in om het aantal academisch opgeleide leraren in het voortgezet onderwijs te vergroten.

Leraren Opleidingen

Student Research Conference 2014

 

De SRC vond plaats op 26 november 2014 aan de Technische Universiteit Delft.

 

SRC

Overige onderwijsthema's


- Sectorplan onderwijswetenschappen

- Wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld
- Schakeltrajecten

OverigE THEMA's

Kwaliteitszorg
Onderwijs

 

De Nederlandse Universiteiten hebben sinds 1985 een systeem voor de kwaliteitszorg van het onderwijs.

Kwaliteitszorg

 

Internationaal

 

Internationalisering biedt kansen voor Nederlandse universiteiten en studenten om te excelleren en nieuwe ervaringen op te doen. 

Internationaal

Academische Vorming

 

Studenten vergaren aan de universiteit niet alleen vakinhoudelijke kennis. Ze krijgen ook inzicht in wetenschappelijke methoden, werken samen en leren reflecteren en redeneren.

Academische Vorming