Onderwijs

 

Steeds meer studenten, steeds meer succes.

 

 

Studiesucces 

Om een succes te maken van studiesucces zetten de universiteiten hoog in met een breed arsenaal aan onderwijsmaatregelen. Studeren wordt uitdagender, maar minder vrijblijvend. Veel maatregelen liggen voor de hand, sommige worden bekritiseerd en andere lijken contraproductief. Welke maatregelen werken? Waarom zijn ze effectief? En welke lessen kunnen wij uit het buitenland leren? 

 

Studiesucces

Internationaal

 

Internationalisering biedt kansen voor Nederlandse universiteiten en studenten om te excelleren en nieuwe ervaringen op te doen. 

Internationaal

 

Goedemorgen Professor!

 

De gezamenlijke toekomstvisie van de VSNU op academisch onderwijs.

Visie

 

Kwaliteitszorg onderwijs

 

De Nederlandse Universiteiten hebben sinds 1985 een systeem voor de kwaliteitszorg van het onderwijs.

Kwaliteitszorg

 

Overige onderwijsthema's

 

- Schakeltrajecten

- Online onderwijs

- Techniekpact

- Student Research Conference

-Versterking examencommissies

 

Overige Thema's

 

Lerarenagenda

 

De VSNU zet zich in om het aantal academisch opgeleide leraren in het voortgezet en primair onderwijs te vergroten.

Leraren

 

Onderwijsfestival

 

Op 13 oktober vond het VSNU Onderwijsfestival plaats met meer dan 400 enthousiaste deelnemers, 26 workshops, 3 debatten, maar liefst 3 keynotes en een fantastische sfeer.

Onderwijsfestival