Onderwijs

 

Steeds meer studenten, steeds meer succes.

 

 

Studiesucces 

Om een succes te maken van studiesucces zetten de universiteiten hoog in met een breed arsenaal aan onderwijsmaatregelen. Studeren wordt uitdagender, maar minder vrijblijvend. Veel maatregelen liggen voor de hand, sommige worden bekritiseerd en andere lijken contraproductief. Welke maatregelen werken? Waarom zijn ze effectief? En welke lessen kunnen wij uit het buitenland leren? 

 

Studiesucces

Internationaal

Internationalisering biedt kansen voor Nederlandse universiteiten en studenten om te excelleren en nieuwe ervaringen op te doen. 

Internationaal

Techniekpact 2020

Het doel is dat méér jongeren kiezen voor techniek, en dat méér werknemers gaan en blijven werken in de techniek.

Techniekpact

Student Research Conference


De Student Research Conference (SRC) zet bacheloronderzoek in de spotlights.

SRC

 

Academische Vorming

 

Studenten vergaren aan de universiteit niet alleen vakinhoudelijke kennis. Ze krijgen ook inzicht in wetenschappelijke methoden, werken samen en leren reflecteren en redeneren.

Academische Vorming

Online onderwijs

Digitaal onderwijs ontwikkelt zich in een rap tempo. De universiteiten zoeken momenteel naar antwoorden op vragen om het  online onderwijs een plek te geven in het hedendaagse academische landschap.

Online onderwijs

 

Accreditatiestelsel 3.0

 

Lees hier de visie van de Nederlandse universiteiten op het nieuwe accreditatiestelsel.

Accreditatiestelsel 3.0

Overige onderwijsthema's

 

- Sectorplan onderwijswetenschappen

- Wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld
- Schakeltrajecten

OverigE THEMA's

Universitaire Leraren

 

De VSNU zet zich in om het aantal academisch opgeleide leraren in het voortgezet en primair onderwijs te vergroten.

Leraren