Onderwijs


Steeds meer studenten, steeds meer succes.Blok toevoegen

Studiesucces

 

Om een succes te maken van studiesucces zetten de universiteiten hoog in met een breed arsenaal aan onderwijsmaatregelen. Studeren wordt uitdagender, maar minder vrijblijvend. Veel maatregelen liggen voor de hand, sommige worden bekritiseerd en andere lijken contraproductief. Welke maatregelen werken? Waarom zijn ze effectief? En welke lessen kunnen wij uit het buitenland leren? 

 

Studiesucces

Techniekpact 2020

 

Het doel is dat méér jongeren kiezen voor techniek, en dat méér werknemers gaan en blijven werken in de techniek.

Techniekpact

Universitaire Leraren Opleidingen

 

De VSNU zet zich in om het aantal academisch opgeleide leraren in het voortgezet onderwijs te vergroten.

Leraren Opleidingen

Student Research Conference 2015

 

De Student Research Conference (SRC) is een jaarlijks terugkerende conferentie.

 

SRC

Overige onderwijsthema's

 

- Sectorplan onderwijswetenschappen

- Wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld
- Schakeltrajecten

OverigE THEMA's

Accreditatiestelsel 3.0

 

Lees hier de visie van de Nederlandse Universiteiten op het nieuwe accreditatiestelsel.

Accreditatiestelsel

REMOVE BLOCK

Internationaal

 

Internationalisering biedt kansen voor Nederlandse universiteiten en studenten om te excelleren en nieuwe ervaringen op te doen. 

Internationaal

Academische Vorming

 

Studenten vergaren aan de universiteit niet alleen vakinhoudelijke kennis. Ze krijgen ook inzicht in wetenschappelijke methoden, werken samen en leren reflecteren en redeneren.

Academische Vorming