Onderzoek in Europa

Horizon 2020

Horizon 2020 is het nieuwe onderzoeks-programma van de Europese Unie. Het programma moet innovatie stimuleren
en de concurrentiekracht van Europa waarborgen.

Horizon 2020

 

European Research area

De European Research Area (ERA) is de term die de EU gebruikt voor het onderzoeksbeleid, de onderzoeksprogramma's en het onderzoek en ontwikkeling in Europa.

European Research Area

 

Widening participation

Op woensdag 8 oktober 2014 organiseerde de VSNU het netwerkevent Crossing the Innovation Divide in Brussel, gericht op het beter gebruik maken van widening participation instrumenten onder Horizon2020.  

Netwerkevent