Onderzoek Nederland

 

Nederlandse onderzoekers presteren op topniveau: hun productiviteit en citatie-impact scores zijn consequent hoger dan de wereldgemiddelden. Nederlandse onderzoekers publiceren veel met buitenlandse collega’s en zijn succesvol in het verwerven van Europese onderzoeksgelden. Dit leidt tot een uitstekende positie van de Nederlandse universiteiten in internationale rankings: bij de top 1% van de wereld.

Blok toevoegen

Topsectoren

 

Het kabinet wil topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, nog sterker maken. Om dat te bereiken, werken overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra samen aan kennis en innovatie.

 

Topsectoren

Land met schoone kleuren geschakeerd

 

In dit boek presenteren universiteiten een selectie van onderzoeksgroepen en –programma's van hoge kwaliteit en groot nut, gerangschikt
naar 21 thema's.

 

Staalkaart

 


 

Conferentie ‘Promoveren en promotietrajecten’

 

Op 15 mei 2013 kwamen promovendi, hoogleraren, beleidsadviseurs, rectoren en andere geïnteresseerden bij elkaar om te praten over de modernisering van de PhD fase.

 

conferentie

FACTSHEET:

 

NEDERLANDSE ECONOMIE VERDIENT INVESTERINGEN IN ONDERWIJS EN ONDERZOEK

 
 

Top 5

Kwaliteitszorg onderzoek

 

De evaluaties van wetenschappelijk onderzoek worden uitgevoerd met het Standaard Evaluatie Protocol (SEP) ontwikkeld door KNAW, NWO en VSNU. Het huidige SEP functioneert voor de periode 2015-2021.

 
 

Kwaliteitszorg onderzoek

Wetenschappelijke integriteit

 

De onderzoeks-gemeenschap neemt schendingen van de wetenschappelijke integriteit zeer serieus. Universiteiten doen al het mogelijke om schendingen te voorkomen en te traceren.

 

Integriteit

Dossier Promotiestudent


De promotiestudent: uitwerking differentiatie in het promotiestelsel

 

PROMOTIESTUDENT