Onderzoek & Valorisatie

 

Nederland in de top 5.

Europa

Europa biedt Nederlandse onderzoekers kansen en uitdagingen. Europa

Onderzoek in Nederland

 

Het Nederlandse wetenschappelijke onderzoek is van wereldniveau. Lees hier meer over o.a. de topsectoren en wetenschappelijk integriteit.

Nederland

Open access

De Nederlandse universiteiten zijn groot voorstander van Open access en zetten zich hier op uiteenlopende manieren voor in.

Open access

Wetenschappelijke integriteit


De onderzoeks-gemeenschap neemt schendingen van de wetenschappelijke integriteit zeer serieus. Universiteiten doen al het mogelijke om schendingen te voorkomen en te traceren.

Integriteit 

 

Valorisatie

De universiteiten geven onderwijs, verrichten onderzoek en zorgen ervoor dat kennis kan worden verzilverd. Een andere term voor kennis verzilveren is valoriseren. Het benutten van kennis is sinds 2000 steeds belangrijker geworden. Het past in een tijd waarin de universiteiten verantwoording afleggen aan de maatschappij.

Valorisatie 

 

Standard Evaluation Protocol 2015-2021

 

Het Standaard Evaluatie Protocol (SEP) beschrijft de doelstellingen en methodiek van de zesjaarlijkse evaluaties van wetenschappelijk onderzoek.

SEP