Onderzoek & Valorisatie


Nederland in de top 5.

Blok toevoegen

Europa

 

Europa biedt Nederlandse onderzoekers kansen en uitdagingen. 

 

Europa

Land, met schoone kleuren geschakeerd 


Deze staalkaart van het   Nederlands universitair onderzoek presenteert een selectie van onderzoeks-groepen en -programma's van hoge kwaliteit en groot nut.

staalkaart

Onderzoek in Nederland

 

Het Nederlandse wetenschappelijke onderzoek is van wereldniveau. Lees hier meer over o.a. de topsectoren en wetenschappelijk integriteit. 

 
 

Nederland

Wetenschappelijke integriteit


De onderzoeksgemeen-
schap neemt schendingen van de wetenschappelijke integriteit zeer serieus. Universiteiten doen al het mogelijke om schendingen te voorkomen en te traceren.

integriteit

Valorisatie

 

De universiteiten geven onderwijs, verrichten onderzoek en zorgen ervoor dat kennis kan worden verzilverd. Een andere term voor kennis verzilveren is valoriseren. Het benutten van kennis is sinds 2000 steeds belangrijker geworden. Het past in een tijd waarin de universiteiten verantwoording afleggen aan de maatschappij.

 
 
 

Valorisatie

Standard Evaluation Protocol 2015-2021 gepubliceerd

 

Het Standaard Evaluatie Protocol (SEP) beschrijft de doelstellingen en methodiek van de zesjaarlijkse evaluaties van wetenschappelijk onderzoek.

SEP

Open access

 

De Nederlandse universiteiten zijn groot voorstander van Open access en zetten zich hier op uiteenlopende manieren voor in.

Open access