Onderzoek & Valorisatie

 

Nederland in de top 5.

Europa

Europa biedt Nederlandse onderzoekers kansen en uitdagingen. Europa

Onderzoek in Nederland

Het Nederlandse wetenschappelijke onderzoek is van wereldniveau. Lees hier meer over o.a. de topsectoren en wetenschappelijk integriteit.

Nederland

Land, met schoone kleuren geschakeerd


Deze staalkaart van het  Nederlands universitair onderzoek presenteert een selectie van onderzoeks-groepen en -programma's van hoge kwaliteit en groot nut.

Staalkaart

Wetenschappelijke integriteit


De onderzoeks-gemeenschap neemt schendingen van de wetenschappelijke integriteit zeer serieus. Universiteiten doen al het mogelijke om schendingen te voorkomen en te traceren.

Integriteit 

Valorisatie

De universiteiten geven onderwijs, verrichten onderzoek en zorgen ervoor dat kennis kan worden verzilverd. Een andere term voor kennis verzilveren is valoriseren. Het benutten van kennis is sinds 2000 steeds belangrijker geworden. Het past in een tijd waarin de universiteiten verantwoording afleggen aan de maatschappij.

Valorisatie 

Standard Evaluation Protocol 2015-2021 gepubliceerd


Het Standaard Evaluatie Protocol (SEP) beschrijft de doelstellingen en methodiek van de zesjaarlijkse evaluaties van wetenschappelijk onderzoek.

SEP

Open access

De Nederlandse universiteiten zijn groot voorstander van Open access en zetten zich hier op uiteenlopende manieren voor in.

Open access