Onderzoek & Valorisatie

 

Nederlandse universiteiten zijn verantwoordelijk voor tachtig procent van het onderzoek in Nederland. Dat zij daarbij uitstekende prestaties leveren met relatief bescheiden middelen wordt breed erkend. De maatschappelijke impact van onderzoek vinden Nederlandse universiteiten belangrijk. Hoe draagt wetenschap bij aan de grote maatschappelijke vragen van deze tijd, welke economische impact heeft onderzoek en hoe meet je dat? Uitvoering geven aan de Nationale Wetenschapsagenda, die eind 2015 is gepresenteerd en is gebaseerd op een uitvraag bij de Nederlandse samenleving, speelt in 2016 een belangrijke rol. Vrije beschikbaarheid van wetenschappelijke kennis via open access is ook een belangrijk thema. Het Nederlandse EU-voorzitterschap biedt een belangrijke kans om aandacht te vragen voor open access. De VSNU wil het landelijke en Europese debat over onderzoek en valorisatie beïnvloeden en lobbyen voor randvoorwaarden die nodig zijn voor een hoogwaardig onderzoeksklimaat.

Open access

De Nederlandse universiteiten zijn groot voorstander van Open access en zetten zich hier op uiteenlopende manieren voor in.

Open access

Onderzoek en europa

Europa biedt Nederlandse onderzoekers kansen en uitdagingen. Europa

Onderzoek en Nederland

Het Nederlandse wetenschappelijke onderzoek is van wereldniveau. Lees hier meer over o.a. de topsectoren en wetenschappelijk integriteit.

Nederland

Wetenschappelijke integriteit

De universiteiten hechten veel waarde aan integriteit en de ethische aspecten van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Het bewaken en versterken van de wetenschappelijke integriteit is namelijk essentieel voor de toekomst van onze universiteiten als onderwijs- en onderzoeksinstellingen. De Nederlandse universiteiten nemen schendingen van de wetenschappelijke integriteit dan ook zeer serieus. Zij doen al het mogelijke om fraude te voorkomen en te traceren.

Integriteit 

 

Valorisatie

De universiteiten geven onderwijs, verrichten onderzoek en zorgen ervoor dat kennis kan worden verzilverd. Een andere term voor kennis verzilveren is valoriseren. Het benutten van kennis is sinds 2000 steeds belangrijker geworden. Het past in een tijd waarin de universiteiten verantwoording afleggen aan de maatschappij.

 

Valorisatie 

 

NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA

De Wetenschapsagenda is een dynamische database van de vragen en van kennispartners die bij de vragen betrokken zijn, zoals universiteiten, instituten, hogescholen en bedrijven. De agenda  zal voortdurend in ontwikkeling blijven.
NWA

Kwaliteitszorg onderzoek


De evaluaties van wetenschappelijk onderzoek worden uitgevoerd met het Standaard Evaluatie Protocol (SEP) ontwikkeld door KNAW, NWO en VSNU. Het huidige SEP functioneert voor de periode 2015-2021.Kwaliteitszorg