Print
 
 

Topsectoren


Het kabinet wil topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, nog sterker maken. Om dat te bereiken, werken overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra samen aan kennis en innovatie.


VSNU: denk ook aan onderzoek buiten topsectoren

Eind 2012 publiceerden VSNU, TNO, KNAW, NWO, VNO-NCW, HBO-raad en MKB Nederland een manifest (pdf). De organisaties uit wetenschap en bedrijfsleven onderschrijven het topsectorenbeleid. Tegelijkertijd benadrukken ze dat er voldoende ruimte moet blijven voor fundamenteel onderzoek en voor onderzoek dat buiten de topsectoren valt.


Regeerakkoord: topsectoren én fundamenteel onderzoek

Het nieuwe kabinet zet het topsectorenbeleid voort. Dat blijkt uit het regeerakkoord van 2012. Er komt extra geld voor publiek-private samenwerkingen binnen de topsectoren. Ook komen er middelen voor een Europees matchingsfonds. Daarnaast wordt 150 miljoen euro beschikbaar gesteld voor fundamenteel onderzoek. De VSNU is blij dat het belang van vrij en ongebonden onderzoek wordt onderkend.