Print
 
 

Open Universiteit

 

Open Universiteit ontwikkelt, verzorgt en bevordert innovatief en hoogwaardig hoger afstandsonderwijs in verschillende netwerken en samenwerkingsverbanden. Als voornaamste universiteit voor het levenslang leren, richt Open Universiteit zich op de uiteenlopende onderwijsbehoeften die zich bij mensen in verschillende levensfasen voordoen. Tegelijkertijd voorziet zij daarmee in de behoefte aan een sterke verbetering van het opleidingsniveau van de bevolking in het algemeen.

 

Open Universiteit is een onafhankelijke instelling voor universitair afstandsonderwijs en wordt gefinancierd door de overheid. Met de oprichting van de Open Universiteit beoogde de Nederlandse regering destijds het hoger onderwijs toegankelijker te maken voor eenieder met de vereiste vaardigheden en interesses, ongeacht zijn of haar formele kwalificaties.

 

Open Universiteit streeft met haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten en haar vernieuwende aanpak naar een duidelijke verankering in het Nederlandse stelsel voor hoger onderwijs. Daarnaast is zij met succes actief als instelling voor levenslang leren. Open Universiteit is pionier in het open hoger afstandsonderwijs en speelt een toonaangevende rol als vernieuwer op onderwijsgebied, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Open Universiteit streeft naar een stevige positie op de markt voor levenslang leren.