Print
 
 

Opleidingsaccreditatie


Universitaire opleidingen worden elke 6 jaar beoordeeld op kwaliteit. Dat gebeurt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De zogeheten opleidings-accreditatie is normaal gesproken zeer uitgebreid. Ook allerlei zaken die de universiteit als geheel betreffen, worden namelijk geëvalueerd.


Sinds 2011 kunnen opleidingen echter een verkorte evaluatie aanvragen. Daarvoor moet hun universiteit wel over een positieve 'instellingstoets kwaliteitszorg' beschikken. 


Verkorte evaluatie voor alle opleidingen

Vrijwel alle universiteiten hebben inmiddels de instellingstoets met positief resultaat doorlopen. Alle opleidingen van de universiteiten met deze positieve instellingstoets mogen nu gebruikmaken van de verkorte evaluatie. Mocht de instellingstoets negatief uitpakken, dan moeten de opleidingen alsnog een uitgebreide accreditatie ondergaan.


Het accreditatieproces

De accreditatie verloopt in 3 stappen. Stap 1 in het accrediatieproces is de zelfstudie. De opleiding geeft hierin zelf antwoord op de drie centrale vragen van de NVAO: Wat beoogt de opleiding? Hoe realiseert de opleiding dit? Worden de doelstellingen bereikt?

Stap 2 op de weg naar accreditatie is het bezoek van de commissie van deskundigen, de zogeheten visitatie. Daarna schrijft de commissie het visitatierapport. Ze doet dat op basis van het bezoek en de zelfstudie. De commissie beoordeelt de opleiding en geeft daarbij het predicaat 'excellent', 'goed', 'voldoende' of 'onvoldoende'. Stap 3 is het uiteindelijke accreditatiebesluit van de NVAO op basis van het visitatierapport.


Accreditatie in clusters

Opleidingen in Nederland worden overwegend geaccrediteerd in zogeheten clusters. Dit zijn groepen van opleidingen met inhoudelijk nauw verwante programma's. Deze opleidingen stellen gezamenlijk de commissie van deskundigen aan. Het grote voordeel van deze ‘clustervisitaties’ is dat de commissie meerdere opleidingen bezoekt waardoor zij opleidingen goed kan vergelijken en een volledig beeld van de sector krijgt. Dit laatste resulteert dan ook steeds vaker in een ‘state of the art’-rapport dat de kwaliteit van het onderwijs in een cluster beschrijft.Gerelateerde onderwerpen

Instellingstoets

Wetsvoorstel Kwaliteitsborging


Externe links

NVAO beoordelingskaders

NVAO opleidingsaccreditatie