Schendingen wetenschappelijke integriteit


Hieronder zijn alle gevallen van aangemelde en ontvankelijk verklaarde schendingen van de wetenschappelijke integriteit die zich sinds 2005 hebben voorgedaan, geanonimiseerd gepubliceerd. De Universiteit Leiden publiceert de schendingen zelf op de eigen website; deze zijn hieronder niet opgenomen. Vanaf 2013 zullen de gevallen die worden genoemd in de jaarverslagen van de commissies wetenschappelijke integriteit jaarlijks worden toegevoegd.


Blok toevoegen

2014

overzicht

2013

overzicht

2012

 

Overzicht

2011

 

Overzicht

2010

overzicht

2009

overzicht

2008

overzicht

2007

overzicht

2006

overzicht

2005

overzicht