Statements

28-08-2015

VSNU onderschrijft conclusies KNAW-adviescommissie: schep ruimte voor ongebonden fundamenteel onderzoek

Een KNAW-adviescommissie heeft, op verzoek van OCW, mogelijke effecten van het topsectorenbeleid en universitaire profilering op het ongebonden fundamentele onderzoek in kaart gebracht in de publicatie ‘Ruimte voor ongebonden onderzoek, signalen uit de Nederlandse wetenschap’. De VSNU onderschrijft de conclusies van de adviescommissie. Echte 'witte vlekken', wetenschapsgebieden die ten onrechte zijn verdwenen of op korte termijn dreigen te verdwijnen in het Nederlandse wetenschapslandschap, zijn er niet. Wel zijn er signaalgebieden die aandacht en een betere landelijke afstemming verdienen. De afgelopen decennia is de ruimte voor fundamenteel ongebonden onderzoek sterk afgenomen. Deels is het topsectorenbeleid daaraan debet, maar ook internationaal is de trend wetenschappelijk onderzoek in brede thema’s te bundelen. De KNAW adviseert daarom zowel binnen de eerste geldstroom (universiteiten) als de tweede geldstroom (NWO) meer ruimte te scheppen voor ongebonden onderzoek in het algemeen, en in het bijzonder voor kleinere initiatieven van jonge onderzoekers die voor vernieuwing kunnen zorgen.

24-08-2015

Groot vertrouwen burgers in wetenschap

Uit een enquête van het Rathenau Instituut blijkt dat 'de wetenschap' op eenzame hoogte staat als het gaat om de vraag hoeveel vertrouwen burgers hebben in verschillende instituties. De wetenschap krijgt voor 'vertrouwen' het rapportcijfer 7. De rechtspraak staat op de tweede plek met een ruime 6. Televisie, vakbonden en kranten balanceren rond de 5,5. De Tweede Kamer, de regering en grote bedrijven sluiten de ranglijst met een 5.

13-07-2015

Plasterk verkent uitzonderingspositie WNT voor topwetenschappers

Minister Plasterk heeft een Kamerbrief gestuurd over de verkenning van de uitbreiding van de ‘Wet Normering Topinkomens’ naar alle medewerkers in de publieke en semipublieke sector. De minister doet nader onderzoek naar groepen die voor uitzondering in aanmerking komen, hierbij noemt hij ook (internationale) topwetenschappers. De VSNU heeft al eerder aan Plasterk kenbaar gemaakt hoe belangrijk het is dat topwetenschappers naar internationale maatstaven beloond worden.

13-07-2015

Cao-akkoord voor Rijksambtenaren heeft ook gevolgen voor universitaire sector

Het kabinet heeft een akkoord gesloten met vakbonden over een loonstijging voor 120 duizend rijksambtenaren. Als gevolg van dit akkoord komt er ook structureel geld beschikbaar voor alle publieke sectoren. Ook voor het hbo en wo komen deze extra middelen beschikbaar, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat beide sectoren al een cao hebben gesloten. Dit betekent dat de loonstijging die voor 2015 en 2016 was afgesproken wordt meegenomen in de totaalafspraken. Nu het cao-akkoord er bij het Rijk ligt is er tijd nodig om te bepalen wat dit akkoord voor de universitaire sector betekent. De VSNU overlegt hierover de komende tijd met de vakbonden.

In de media

@deVSNU

RT @wvanwezenbeek: Prachtige nieuwe site http://t.co/i39aQu5H0r #openaccess. Mooi voorbeeld van samenwerking tussen @deVSNU, UKB, NWO, Surf
4 uur geleden
RT @VUalumnus: #oaj15 Wim Kuijken: 'inspirerende, feestelijke en waardige bijeenkomst en geweldige prijswinnaars.' @VUamsterdam http://t.co
23 uur geleden
RT @Folia: VU brengt bestuurlijke diversiteit in praktijk met nieuwe rector van Indiase komaf. http://t.co/6Je2fjnED9
23 uur geleden

               

Perscontact

Bastiaan Verweij
Woordvoerder en adviseur Public Affairs
T: 06 - 43 26 97 55
E: verweij@vsnu.nl

 
 
Simone de Bruijn 
Plv. woordvoerder en beleidsadviseur
T: 06 - 27 30 29 47