Statements

26-10-2015

VSNU uit zorgen over stijging pensioenpremie

VSNU heeft samen met sociale partners in het onderwijs een brief gestuurd aan de overheid over de stijging van de pensioenpremie. Sociale partners maken zich zorgen omdat onderwijs- en onderzoeksinstellingen onvoldoende ruimte hebben om deze stijging te financieren. De partijen doen daarom een beroep op het kabinet om deze kosten te betalen. Klik hier voor de brief.      

26-10-2015

VSNU stuurt input voor begrotingsbehandeling OCW

Op woensdag 28 en donderdag 29 oktober debatteert de Tweede Kamer over de OCW-begroting. In de aanloop naar dit debat heeft de VSNU een brief gestuurd aan de Kamercommissie OCW, waarin onder meer aandacht wordt gevraagd voor de onterechte berekening van de studentenaantallen. Het ministerie gaat in de bekostiging uit van dalende studentenaantallen in het WO, terwijl dit in werkelijkheid stijgt. In de brief wijst de VSNU verder op het belang van investeringen in onderzoek en in SURF. Klik hier voor de brief aan de Tweede Kamer.

15-10-2015

Deel promotiecomponent betrokken bij inzet universiteiten wetenschapsagenda

Deze week herhaalde minister Bussemaker in antwoorden op Kamervragen over de OCW-begroting, dat zo’n vier tot vijf procent van de onderzoeksbekostiging van universiteiten op een andere manier wordt verdeeld. De invloed van de promotieparameter wordt gemaximeerd op 20 procent. Dit geld wordt voortaan via de vaste voet aan universiteiten uitgekeerd, ten behoeve van de inzet van universiteiten op de Nationale Wetenschapsagenda. Deze middelen blijven dus bij de instellingen. De minister herhaalt hiermee wat zij in de Wetenschapsvisie een jaar geleden al heeft gezegd. Met andere woorden: reeds gelabeld geld krijgt een ander label. De universiteiten behouden daarbinnen de bestedingsvrijheid. De NWA kan volgens universiteiten overigens alleen een succes worden als de overheid zelf omvangrijke extra investeringen in onderzoek doet.

05-10-2015

Onderwijsraad reageert op Strategische Agenda Bussemaker

Vandaag presenteerde de Onderwijsraad haar advies over de Strategische Agenda voor het Hoger Onderwijs van minister Bussemaker. De Raad stelt dat door het aanstellen van meer docenten de kwaliteit van het onderwijs zeker kan verbeteren, maar 4.000 fte is onvoldoende voor een aanzienlijke intensivering en een beweging naar kleinschalig onderwijs. Voor goed hoger onderwijs is het vooral nodig om te investeren in de verwevenheid van onderwijs en onderzoek en in de kwaliteit van docenten. Bovendien zijn voor kwaliteitsverbetering ook andere investeringen nodig, bijvoorbeeld in ict-infrastructuur en voorzieningen voor andere onderwijsvormen en didactiek. De raad adviseert daarom om de middelen minder eenzijdig in te zetten en om daarover met de instellingen kwaliteitsafspraken te maken, gebaseerd op lokale behoeften en door de hogescholen en universiteiten gestelde doelen.

In de media

@deVSNU

RT @MaastrichtU: UM universiteitshoogleraar Ron Heeren demonstreert revolutionaire iKnife op #Eurekafestival https://t.co/4CU5spRUQp
41 minuten geleden
RT @jimfjansen: Heel veel kinderen luisteren ademloos naar @govertschilling tijdens #Eurekafestival https://t.co/1IYH5fVHjE
6 uur geleden
Bij opening #Eurekafestival benadrukken de voorzitters #wetenschapsagenda belang van fundamenteel onderzoek https://t.co/o42LY1QwKg
9 uur geleden

               

Perscontact

Bastiaan Verweij
Woordvoerder en adviseur Public Affairs
T: 06 - 43 26 97 55
E: verweij@vsnu.nl

 
 
Simone de Bruijn 
Plv. woordvoerder en beleidsadviseur
T: 06 - 27 30 29 47