Statements

05-10-2015

Onderwijsraad reageert op Strategische Agenda Bussemaker

Vandaag presenteerde de Onderwijsraad haar advies over de Strategische Agenda voor het Hoger Onderwijs van minister Bussemaker. De Raad stelt dat door het aanstellen van meer docenten de kwaliteit van het onderwijs zeker kan verbeteren, maar 4.000 fte is onvoldoende voor een aanzienlijke intensivering en een beweging naar kleinschalig onderwijs. Voor goed hoger onderwijs is het vooral nodig om te investeren in de verwevenheid van onderwijs en onderzoek en in de kwaliteit van docenten. Bovendien zijn voor kwaliteitsverbetering ook andere investeringen nodig, bijvoorbeeld in ict-infrastructuur en voorzieningen voor andere onderwijsvormen en didactiek. De raad adviseert daarom om de middelen minder eenzijdig in te zetten en om daarover met de instellingen kwaliteitsafspraken te maken, gebaseerd op lokale behoeften en door de hogescholen en universiteiten gestelde doelen.
 

04-09-2015

VSNU wil vertrouwen en eigenaarschap centraal in toekomstig accreditatiestelsel

Op donderdag 3 september organiseerde de Tweede Kamer een hoorzitting over het toekomstige accreditatiestelsel voor het hoger onderwijs. De VSNU heeft een bijdrage geleverd die u hier kunt lezen. Minister Bussemaker wil het huidige accreditatiestelsel verbeteren door het vertrouwen te versterken, de kwaliteitscultuur een impuls te geven en de administratieve lasten terug te dringen. De VSNU is blij dat de minister onderkent dat de administratieve lasten van het huidige stelsel te hoog zijn en het stelsel meer uit moet gaan van vertrouwen. De universiteiten gaan graag aan de slag met de pilot instellingsaccreditatie: in onze ogen is dit de manier voor de vermindering van de ervaren administratieve lasten en het terugbrengen van het eigenaarschap op de plaats waar het hoort: bij studenten en docenten.

28-08-2015

VSNU onderschrijft conclusies KNAW-adviescommissie: schep ruimte voor ongebonden fundamenteel onderzoek

Een KNAW-adviescommissie heeft, op verzoek van OCW, mogelijke effecten van het topsectorenbeleid en universitaire profilering op het ongebonden fundamentele onderzoek in kaart gebracht in de publicatie ‘Ruimte voor ongebonden onderzoek, signalen uit de Nederlandse wetenschap’. De VSNU onderschrijft de conclusies van de adviescommissie. Echte 'witte vlekken', wetenschapsgebieden die ten onrechte zijn verdwenen of op korte termijn dreigen te verdwijnen in het Nederlandse wetenschapslandschap, zijn er niet. Wel zijn er signaalgebieden die aandacht en een betere landelijke afstemming verdienen. De afgelopen decennia is de ruimte voor fundamenteel ongebonden onderzoek sterk afgenomen. Deels is het topsectorenbeleid daaraan debet, maar ook internationaal is de trend wetenschappelijk onderzoek in brede thema’s te bundelen. De KNAW adviseert daarom zowel binnen de eerste geldstroom (universiteiten) als de tweede geldstroom (NWO) meer ruimte te scheppen voor ongebonden onderzoek in het algemeen, en in het bijzonder voor kleinere initiatieven van jonge onderzoekers die voor vernieuwing kunnen zorgen.

24-08-2015

Groot vertrouwen burgers in wetenschap

Uit een enquête van het Rathenau Instituut blijkt dat 'de wetenschap' op eenzame hoogte staat als het gaat om de vraag hoeveel vertrouwen burgers hebben in verschillende instituties. De wetenschap krijgt voor 'vertrouwen' het rapportcijfer 7. De rechtspraak staat op de tweede plek met een ruime 6. Televisie, vakbonden en kranten balanceren rond de 5,5. De Tweede Kamer, de regering en grote bedrijven sluiten de ranglijst met een 5.

In de media

@deVSNU

Open Access - Prof Dr Meijer, voorzitter @Radboud_Uni legt uit waarom OA belangrijk is! https://t.co/5v6G0L3Vo5 via @YouTube
2 uur geleden
Prof.Dr.Levi @AMC_NL Universiteiten zorgen ervoor dat onderzoekers niet opdraaien voor hogere kosten bij #openaccess http://t.co/PzHbu3H67F
5 uur geleden
RT @wntlab: Heeft u het hele e-zine van @deVSNU over #wvdw met thema "licht" al gelezen? Op http://t.co/ocv8YYcaDX met ons erin! http://t.c
23 uur geleden

               

Perscontact

Bastiaan Verweij
Woordvoerder en adviseur Public Affairs
T: 06 - 43 26 97 55
E: verweij@vsnu.nl

 
 
Simone de Bruijn 
Plv. woordvoerder en beleidsadviseur
T: 06 - 27 30 29 47