Statements

13-07-2015

Plasterk verkent uitzonderingspositie WNT voor topwetenschappers

Minister Plasterk heeft een Kamerbrief gestuurd over de verkenning van de uitbreiding van de ‘Wet Normering Topinkomens’ naar alle medewerkers in de publieke en semipublieke sector. De minister doet nader onderzoek naar groepen die voor uitzondering in aanmerking komen, hierbij noemt hij ook (internationale) topwetenschappers. De VSNU heeft al eerder aan Plasterk kenbaar gemaakt hoe belangrijk het is dat topwetenschappers naar internationale maatstaven beloond worden.

13-07-2015

Cao-akkoord voor Rijksambtenaren heeft ook gevolgen voor universitaire sector

Het kabinet heeft een akkoord gesloten met vakbonden over een loonstijging voor 120 duizend rijksambtenaren. Als gevolg van dit akkoord komt er ook structureel geld beschikbaar voor alle publieke sectoren. Ook voor het hbo en wo komen deze extra middelen beschikbaar, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat beide sectoren al een cao hebben gesloten. Dit betekent dat de loonstijging die voor 2015 en 2016 was afgesproken wordt meegenomen in de totaalafspraken. Nu het cao-akkoord er bij het Rijk ligt is er tijd nodig om te bepalen wat dit akkoord voor de universitaire sector betekent. De VSNU overlegt hierover de komende tijd met de vakbonden.

13-07-2015

OCW houdt halsstarrig vast aan de '1 miljard'

Met het beantwoorden van Kamervragen van het CDA, ChristenUnie, SP en SGP is minister Bussemaker ingegaan op de factsheet van de VSNU waarin weersproken wordt dat met het studievoorschot 1 miljard euro vrijkomt.
OCW houdt vast aan de ‘1 miljard’ en doet dat door:
- Ten onrechte ook de middelen voor de vouchers daarin mee te tellen. Vouchers zijn namelijk geen investering in onderwijskwaliteit, maar een compensatie voor de studenten die de komende jaren al met het studievoorschot te maken krijgen.

- Alleen te kijken naar het ene jaar waarin de reeks op zijn hoogtepunt is: in 2026. Daarna neemt het meteen weer af;
- De middelen voor Beter Benutten mee te rekenen (200 mln). Wij hebben in onze factsheet vermeld dat we deze opbrengst te onzeker vinden om al mee te tellen. Ook moet dat contract met de OV-bedrijven nog gesloten worden.

02-07-2015

Onderhandelingen Elsevier verlopen moeizaam

Met Elsevier verlopen de onderhandelingen over open access nog steeds moeizaam. Betekenisvolle stappen om open access te bereiken, kunnen wat de VSNU betreft op verschillende manieren worden gezet. Elsevier heeft echter tot drie keer toe een voorstel aan de VSNU gestuurd dat geen verbetering vormt ten opzichte van de huidige situatie.

Klik hier voor de factsheet ‘onderhandelingen Elsevier lopen vast’

In de media

@deVSNU

RT @NetherBXL: Werkprogramma @ERC_Research 2016 bevat deadlines voor grants en verdere ondersteuning #WideningParticipation http://t.co/whT
12 uur geleden
11 november organiseert VSNU de conferentie 'De loting voorbij', over decentrale selectie. Aanmelden kan alvast via http://t.co/mlJIZnhW3z.
3 dagen geleden
RT @NWONieuws: 19/11: Pump your Career, dag van NWO en @LNVH_NL over talent- en carrièreontwikkeling voor vrouwelijke wetenschappers http:/
4 dagen geleden

               

Perscontact

Bastiaan Verweij
Woordvoerder en adviseur Public Affairs
T: 06 - 43 26 97 55
E: verweij@vsnu.nl

 
 
Simone de Bruijn 
Plv. woordvoerder en beleidsadviseur
T: 06 - 27 30 29 47