Human Resources

Werkgeversorganisatie

De VSNU is de werkgeversorganisatie voor de 14 aangesloten universiteiten. Als werkgeversorganisatie voert de VSNU de cao-onderhandelingen met de werknemersorganisaties.
 

Werkgeversorganisatie

 

HR-beleid

De VSNU volgt de actuele ontwikkelingen op het gebied van HR-beleid voor universiteiten op de voet. Op deze manier zorgen we ervoor dat universiteiten een aantrekkelijke werkplek zijn en blijven voor onze werknemers.
 

HR-beleid

 

Partners

Als werknemersorganisatie is het van belang goed contact te onderhouden met partnerorganisaties. 

Partners