Human Resources

 

Onderwijs en Wetenschap is mensenwerk.

 

HR-beleid

Hier treft u meer informatie aan over 'Functiecontracten' en de 'Tenure Track'.

 

HR-beleid

Jonge Wetenschappers

 

Jonge wetenschappers

CAO universiteiten

De VSNU is de werkgeversorganisatie van de Nederlandse universiteiten en is als zodanig verantwoordelijk voor de CAO voor de medewerkers.  

 

CAO

 

vacatures

academic transfer


Academic transfer

PENSIOEN

 

De VSNU organiseerde op 10 februari 2015 een webinar voor alle universitaire medewerkers.

 

PENSIOEN  

Arbocatalogus

De Arbo-wet biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid om op brancheniveau een eigen Arbocatalogus te bepalen. Werkgevers en werknemers krijgen hiermee meer invloed op het handhavingsbeleid van de Arbeidsinspectie.

Arbocatalogus