HR-beleid

 

Functiecontracten

In de cao van 2007-2010 werd de mogelijkheid geboden om te experimenteren met zogenaamde functiecontracten. In de huidige cao is dit experiment voortgezet en uitgebreid. Een functiecontract gaat uit van resultaat in plaats van tijd.

Functiecontracten

Tenure track

De Nederlandse universiteiten werken op diverse plaatsen met het loopbaaninstrument 'tenure track'. Onderzoekers moeten binnen een bepaalde tijd bewijzen dat ze goed genoeg zijn voor een plek in de vaste wetenschappelijke staf. Vaak worden onderzoekers eerst universitair docent in tijdelijke dienst. Bij gebleken geschiktheid ligt een baan als universitair hoofddocent in het verschiet.

Tenure Track

Actuele discussies

  • Europees pensioenfonds voor onderzoekers
  • Loonsverhoging of nullijn
  • Vrouwelijke hoogleraren

Actueel