HR-beleid

Blok toevoegen

 

Functiecontracten

 

In de cao van 2007 – 2010 staat dat de universiteiten een proef gaan doen met functie-contracten. Een functiecontract gaat uit van resultaat in plaats van tijd. Wetenschappers kunnen zo veel meer dan vroeger hun werk zelf organiseren. De belangrijkste regel: het resultaat moet zijn zoals afgesproken met de leidinggevende.

 

 

 

Functiecontracten

Tenure track

 

De Nederlandse universiteiten werken op diverse plaatsen met het loopbaaninstrument 'tenure track'. Onderzoekers moeten binnen een bepaalde tijd bewijzen dat ze goed genoeg zijn voor een plek in de vaste wetenschappelijke staf. Vaak worden onderzoekers eerst universitair docent in tijdelijke dienst. Bij gebleken geschiktheid ligt een baan als universitair hoofddocent in het verschiet.

 

 

Tenure track

Actuele discussies

 

- Europees pensioenfonds voor onderzoekers
- Loonsverhoging of nullijn
- Vrouwelijke hoogleraren

Actueel