Print
 
 

Matching

 

Sinds 2014 maken de universiteiten gebruik van matching in de vorm van  de ‘studiekeuzecheck’. De aanmelddatum voor studenten is vervroegd naar 1 mei, zodat er tijd is voor gesprekken om de specifieke talenten van studenten te matchen met de eisen van de opleiding.

Universiteiten hebben meer ruimte gekregen voor selectie aan de poort. Selecteren mag nu bij University Colleges, honours programma’s, kunstopleidingen en opleidingen die de NVAO als ‘excellent’ beoordeeld heeft. Daarnaast wordt per collegejaar 2017 /2018 de loting bij opleidingen met een numerus fixus afgeschaft. Dat betekent dat alle opleidingen met een capaciteitsbeperking, zoals Geneeskunde, decentraal gaan selecteren.


Selectie


Universiteiten kunnen in bepaalde gevallen studenten selecteren waarbij zij het recht hebben om studenten tot de studie toe te laten, dan wel te weigeren.


Studenten die bij hun inschrijving zijn beoordeeld op hun geschiktheid wisselen beduidend minder van studie en lopen minder snel studievertraging op. Selectie helpt een bewuste studiekeuze te maken. Geselecteerde studenten zorgen voor een ambitieuzer studieklimaat en voelen zich sterker verbonden met de opleiding.

Ondanks alle voordelen zal niet elke opleiding (gaan) selecteren. Scholieren met een vwo-diploma hebben het recht te studeren aan een universiteit. Universiteiten zullen daarom altijd voldoende opleidingen zonder selectie aanbieden om de toegankelijkheid te waarborgen. Er zijn een aantal opleidingen waarvoor wel geselecteerd mag worden:

  • Numerus fixus opleidingen;
  • Kleinschalig en residentieel onderwijs (zoals University Colleges);
  • Alle masteropleidingen.