Matching en selectie


Sinds 2014 maken de universiteiten gebruik van matching in de vorm van  de ‘studiekeuzecheck’. De aanmelddatum voor studenten is vervroegd naar 1 mei, zodat er tijd is voor gesprekken om de specifieke talenten van studenten te matchen met de eisen van de opleiding.


Universiteiten hebben meer ruimte gekregen voor selectie aan de poort. Selecteren mag nu bij University Colleges, honours programma’s, kunstopleidingen en opleidingen die de NVAO als ‘excellent’ beoordeeld heeft. Daarnaast wordt per collegejaar 2017 /2018 de loting bij opleidingen met een numerus fixus afgeschaft. Dat betekent dat alle opleidingen met een capaciteitsbeperking, zoals Geneeskunde, decentraal gaan selecteren.

 

Selectie

Universiteiten kunnen in bepaalde gevallen studenten selecteren waarbij zij het recht hebben om studenten tot de studie toe te laten, dan wel te weigeren.
 

aanmelddatum 1 mei

Sinds 2014 moeten aankomend studenten zich aanmelden voor 1 mei voor hun recht op studiekeuzeadviezen.

Aanmelddatum

 

Matchingsactiviteiten en het studiekeuzeadvies

 

Universiteiten bieden aankomend studenten matchingsactiviteiten aan ter ondersteuning van een goede studiekeuze.

studiekeuzeadvies

 

application fee

Universiteiten kunnen een financiële bijdrage vragen aan aspirant-studenten voor de kosten van de toelatingsprocedure tot de studie.

Application Fee

 

Afschaffing loting

Vanaf het collegejaar 2017-2018 wordt de loting bij numerus fixus opleidingen afgeschaft. loting

 

Afschaffing doorstroommaster

 

Per collegejaar 2014-2015 is de doorstroommaster afgeschaft.

Doorstroommaster