Stuurgroep Governance & Financiën (SGF)


De Stuurgroep Governance & Financiën is het bestuurlijk voorportaal voor besluitvorming van het Algemeen Bestuur over vraagstukken die raken aan (financiële) kaders en spelregels die universiteiten met de overheid afspreken.
Centrale thema’s zijn: autonomie; transparantie en accountability; de waarde van investeren in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek; stabiele publiek-private financiering.
 
De Stuurgroep geeft in 2016 richting aan de projecten vastgoed en de financiële positie van universiteiten, afrekening en evaluatie van de prestatieafspraken, voorinvesteringen studievoorschot, bekostiging schakelstudenten, transparantie in verantwoording en gedragscodes.

Secretaris van de stuurgroep Governance & Financiën is Daphne Smeets, Domeinleider Financiën.
Deelname aan de stuurgroep door Reinout van Brakel, Domeinleider Accountability.