Stuurgroep Governance & Financiën (SGF)

 

De stuurgroep Governance & Financiën is het bestuurlijk voorportaal voor besluitvorming in het AB als het gaat om vraagstukken die raken aan (bestuurlijke) kaders en (financiële) spelregels die universiteiten met de overheid afspreken. Vijf strategische thema’s staan centraal op de SGF agenda 2013-2016: Autonomie, transparantie en accountability; Deregulering en vermindering administratieve lastendruk; Investeren in Hoger Onderwijs en Onderzoek loont; Stabiele publiek private financiering; Efficiënte bedrijfsvoering

 

De stuurgroep geeft richting aan de projecten deregulering, mededinging, uitwerking regeerakkoord, en rijksbijdrage.

 

Secretaris van de stuurgroep Governance & Financiën is Daphne Smeets, Domeinleider Financiën. 

Deelname aan de werkgroep door de Domeinleider Governance and Accountability; René Hageman