Standpunten, factsheets en nieuws

 

De VSNU volgt de politieke agenda's van Nederland en Europa op het gebied van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. De VSNU voedt deze agenda’s en gaat waar wenselijk het debat aan. De vereniging daagt de politiek uit om beslissingen te nemen die de Nederlandse kenniseconomie versterken en ontkracht met feiten en cijfers onwaarheden die dit in de weg staan.

Blok toevoegen

 

Factsheets


Feiten helpen bij het debatteren over wetenschap en samenleving. De VSNU maakt daarom factsheets op 1 A4 met een helder standpunt, puntige argumentatie en een toelichting van het belang van het standpunt voor Nederland. De factsheets zijn een geliefd gereedschap van politici en pers.


Factsheets

nieuws


Hier vind u het volledige overzicht van het pers- en nieuwsberichten van de VSNU.
 

Nieuws

VSNU in de pers


Om de belangen van universiteiten te behartigen treedt de VSNU regelmatig als spreekbuis op. Dat verloopt vaak op de achtergrond, bijvoorbeeld via gesprekken bij departementen en Tweede Kamer. Soms treedt de VSNU ook op de voorgrond. De VSNU-voorzitter geeft bijvoorbeeld interviews in de media en de VSNU werkt mee aan achtergrondartikelen in kwaliteitskranten.

 

vsnu in de pers