Communicatie en Public Affairs


De VSNU behartigt de belangen van de universiteiten richting politiek en media. Daarom heeft de VSNU op verschillende niveaus intensief contact en communicatie met de universiteiten, zoals bijvoorbeeld via een nieuwsbrief en de VSNU-Lenteborrel, het jaarlijkse netwerkmoment van de kennissector. Daarnaast werkt de VSNU met haar kennispartners (zoals het ministerie van OCW en EZ, kennisinstellingen, bedrijfsleven en adviesorganen) samen aan wetenschapscommunicatie om wetenschap positief onder de aandacht te brengen bij politiek en de samenleving. 

VSNU-café

Het VSNU-Café is een politiek discussiecafé over een actueel onderwerp met deelnemers vanuit de universiteit, politiek, pers, ministeries en kennissector.

 

 

 

VSNU-café

Universiteit van Nederland

 

Wetenschappers geven korte online hoorcolleges over hun onderzoek. Een rechtstreekse kijk in de onderzoekskeuken van de universiteiten!

UvNL

Factsheets

De VSNU gebruikt factsheets om haar standpunten, onderbouwd met feiten en cijfers, te verspreiden.

Factsheets

 

Parlement en Wetenschap

De Tweede Kamer, de KNAW, NWO, VSNU en de Jonge Akademie werken samen om wetenschappelijke kennis beschikbaar te stellen aan de Tweede Kamer.

 

Parlement en Wetenschap