Communicatie en Public Affairs


De VSNU behartigt de belangen van de universiteiten richting politiek en media. Daarom heeft de VSNU op verschillende niveaus intensief contact en communicatie met de universiteiten, zoals bijvoorbeeld via een nieuwsbrief en de VSNU-Lenteborrel, het jaarlijkse netwerkmoment van de kennissector. Daarnaast werkt de VSNU met haar kennispartners (zoals het ministerie van OCW en EZ, kennisinstellingen, bedrijfsleven en adviesorganen) samen aan wetenschapscommunicatie om wetenschap positief onder de aandacht te brengen bij politiek en de samenleving. 

VSNU-café

Het VSNU-Café is een politiek discussiecafé dat drie keer per jaar wordt georganiseerd. VSNU zet hiermee een onderwerp op de agenda voor de politiek en in de sector. Bij dit café nemen mensen deel uit de politiek, pers, departementen en de kennissector. Studenten ontbreken uiteraard niet. Van ieder VSNU-café is een kort videoverslag.

 

 

 

VSNU-café

Universiteit van Nederland

 

Vele wetenschappers van de Nederlandse universiteiten geven online hoorcolleges. Een rechtstreekse kijk bij de universiteiten!

UvNL

Factsheets

De VSNU volgt de politieke agenda's van Nederland en Europa op het gebied van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. De VSNU voedt deze agenda’s en gaat waar wenselijk het debat aan. De vereniging daagt de politiek uit om beslissingen te nemen die de Nederlandse kenniseconomie versterken en ontkracht met feiten en cijfers onwaarheden die dit in de weg staan.

Factsheets

 

Parlement en Wetenschap

De Tweede Kamer, de KNAW, NWO, VSNU en de Jonge Akademie werken samen om op een toegankelijke manier wetenschappelijke kennis beschikbaar te stellen aan de Tweede kamer. 

Parlement en Wetenschap