Studiesucces

 

Excellentie

Vrijwel alle universiteiten bieden excellentieprogramma's voor studenten die meer uit zichzelf willen halen. Meer dan 7000 bachelorstudenten (5%) en 200 masterstudenten (2%) nemen deel aan de excellentieprogramma's. De VSNU onderschrijft het beleid van het ministerie van OCW om excellentie te bevorderen. 

Excellentie

 

Seminar UC-Model 

Op 22 oktober 2013 organiseerden de VSNU, UMC, UCU, en UCR een seminar over de werkwijze van University Colleges. Tijdens het seminar is gekeken hoe universitaire bacheloropleidingen gebruik kunnen maken van het University College model. 

Seminar 

 

Matching en selectie


Universiteiten krijgen steeds meer ruimte voor matching en selectie aan de poort: de juiste student op de juiste plek.

Matching en selectie 

 

Conferentie Onderwijscarrières


Erasmus Universiteit Rotterdam en VSNU organiseerden op 20 maart 2014: 'Naar balans tussen onderzoek en onderwijs'. 

Onderwijscarrières

 

 

Middagseminar met het matchen van talent


Op 1 april 2014 organiseren de Universiteit Utrecht en de VSNU de conferentie: 'het Matchen van Talent'. 

Seminar

 

Wetsvoorstel kwaliteit in verscheidenheid


'Met dit wetsvoorstel komt de overheid voor een belangrijk deel haar afspraken na, maar we zijn er nog niet', aldus VSNU-voorzitter Karl Dittrich. 

Wet KiV

 

Versnelling en verbetering studiesucces


Om een succes te maken van studiesucces zetten de universiteiten hoog in met een breed arsenaal aan onderwijs-maatregelen. Studeren wordt uitdagender, maar minder vrijblijvend. 

Studiesucces

 

Docentkwaliteit

De Nederlandse universiteiten hebben met de VSNU een soort keurmerk opgesteld voor docenten. Deze zogeheten Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) is een bewijs van de didactische bekwaamheid van docenten in het wetenschappelijk onderwijs. In 2007 waren er 983 docetnen met een BKO. In 2011 was dat aantal gestegen boven de 2300. 

Docentkwaliteit