Studiesucces

 

Om een succes te maken van studiesucces zetten de universiteiten hoog in met een breed arsenaal aan onderwijsmaatregelen. Studeren wordt uitdagender, maar minder vrijblijvend. Veel maatregelen liggen voor de hand, sommige worden bekritiseerd en andere lijken contraproductief. Welke maatregelen werken? Waarom zijn ze effectief? En welke lessen kunnen wij uit het buitenland leren?

Excellentie

Vrijwel alle universiteiten bieden excellentieprogramma’s aan studenten die meer uit zichzelf willen halen. De VSNU onderschrijft deze bevordering van excellentie door de instellingen.

Excellentie

 

Versnelling en verbetering studiesucces

Om een succes te maken van studiesucces zetten universiteiten hoog in met een breed arsenaal aan onderwijs-maatregelen. Studeren wordt uitdagender, maar minder vrijblijvend.

Studiesucces

 

Selectie en studiekeuzecheck


Universiteiten krijgen steeds meer ruimte voor matching en selectie aan de poort: de juiste student op de juiste plek.

Selectie en studiekeuzecheck

 

Docentkwaliteit

De Nederlandse universiteiten hebben in VSNU-verband  een keurmerk opgesteld voor docenten.

Docentkwaliteit

 

Conferentie 'De loting voorbij'

 

Op 11 november 2015 organiseerde de VSNU de conferentie 'De Loting voorbij' om de universiteiten zo goed mogelijk voor te bereiden op decentrale selectie.

Conferentie


Conferentie Onderwijscarrières


Erasmus Universiteit Rotterdam en VSNU organiseerden op 20 maart 2014: 'Naar balans tussen onderzoek en onderwijs'. 

Onderwijscarrières

 

 

Studiekeuze
informatie: Van profiel naar studie

Via deze tool kunt u in 3 stappen een handig overzicht maken van waar uw leerling/student welke studie kan volgen.

studiekeuzeinformatie

 

Studiekeuze123:
Van profiel naar studie


Via deze tool heb je in 3 stappen een handig overzicht van waar je wat kunt studeren.

Studiekeuze123