Studiesucces

 

Excellentie

Vrijwel alle universiteiten bieden excellentieprogramma’s aan studenten die meer uit zichzelf willen halen. De VSNU onderschrijft deze bevordering van excellentie door de instellingen. Meer dan 7.000 bachelorstudenten (5%) en 200 masterstudenten (2%) nemen deel aan die excellentieprogramma’s.

Excellentie

 

Versnelling en verbetering studiesucces


Om een succes te maken van studiesucces zetten universiteiten hoog in met een breed arsenaal aan onderwijs-maatregelen. Studeren wordt uitdagender, maar minder vrijblijvend.

Studiesucces

 

Matching en selectie


Universiteiten krijgen steeds meer ruimte voor matching en selectie aan de poort: de juiste student op de juiste plek.

Matching en selectie 

 

Docentkwaliteit

De Nederlandse universiteiten hebben in VSNU-verband  een keurmerk opgesteld voor docenten. Deze zogeheten Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) is een bewijs van de didactische bekwaamheid van docenten in het wetenschappelijk onderwijs.

Docentkwaliteit

 

'Matcht het?'

Op 3 december 2015 organiseerde de VSNU een conferentie over matching.
 

CONFERENTIE MATCHING

 

Conferentie 'De loting voorbij'

 

Op 11 november 2015 organiseerde de VSNU de conferentie 'De Loting voorbij' om de universiteiten zo goed mogelijk voor te bereiden op decentrale selectie.

Conferentie


Conferentie Onderwijscarrières


Erasmus Universiteit Rotterdam en VSNU organiseerden op 20 maart 2014: 'Naar balans tussen onderzoek en onderwijs'. 

Onderwijscarrières

 

 

Studiekeuze
informatie: Van profiel naar studie


Via deze tool heeft u in 3 stappen een handig overzicht van waar uw leerling/student wat kunt studeren.

studiekeuzeinformatie

 

Studiekeuze123:
Van profiel naar studie


Via deze tool heb je in 3 stappen een handig overzicht van waar je wat kunt studeren.

Studiekeuze123