Studiesucces

 

Excellentie

Vrijwel alle universiteiten bieden excellentieprogramma’s aan studenten die meer uit zichzelf willen halen. De VSNU onderschrijft deze bevordering van excellentie door de instellingen. Meer dan 7.000 bachelorstudenten (5%) en 200 masterstudenten (2%) nemen deel aan die excellentieprogramma’s.

Excellentie

 

Conferentie 'De loting voorbij'

Met ingang van het collegejaar 2017-2018 maakt loting plaats voor decentrale selectie. Om de universiteiten zo goed mogelijk voor te bereiden op de mogelijkheden, maar ook op de uitdagingen die decentrale selectie biedt, organiseert de VSNU op 11 november 2015 de conferentie ‘De loting voorbij'.

Conferentie


Matching en selectie


Universiteiten krijgen steeds meer ruimte voor matching en selectie aan de poort: de juiste student op de juiste plek.

Matching en selectie 

 

Conferentie Onderwijscarrières


Erasmus Universiteit Rotterdam en VSNU organiseerden op 20 maart 2014: 'Naar balans tussen onderzoek en onderwijs'. 

Onderwijscarrières

 

 

'MATCHT HET?'

Op 3 december 2015 organiseert de VSNU een conferentie over matching.
 

CONFERENTIE MATCHING

 

Wetsvoorstel kwaliteit in verscheidenheid


'Met dit wetsvoorstel komt de overheid voor een belangrijk deel haar afspraken na, maar we zijn er nog niet', aldus VSNU-voorzitter Karl Dittrich. 

Wet KiV

 

Versnelling en verbetering studiesucces


Om een succes te maken van studiesucces zetten universiteiten hoog in met een breed arsenaal aan onderwijs-maatregelen. Studeren wordt uitdagender, maar minder vrijblijvend.

Studiesucces

 

Docentkwaliteit

De Nederlandse universiteiten hebben in VSNU-verband  een keurmerk opgesteld voor docenten. Deze zogeheten Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) is een bewijs van de didactische bekwaamheid van docenten in het wetenschappelijk onderwijs.

Docentkwaliteit