Stuurgroepen


Het Algemeen Bestuur stelt stuurgroepen in, bestaande uit leden van de colleges van bestuur van de universiteiten. De stuurgroepen geven invulling aan de verschillende domeinen en adviseren het Algemeen Bestuur. Het VSNU-bureau levert de secretaris en ondersteunt de stuurgroepen.

Stuurgroep personeel en organisatie

SPO

Stuurgroep Onderwijs

SO

Stuurgroep Onderzoek en Valorisatie

SOV

Stuurgroep Governance en Financiën

SGF

Stuurgroep Internationaal

SI