Stuurgroepen


Het Algemeen Bestuur stelt stuurgroepen in bestaande uit leden van de colleges van bestuur van de universiteiten. De stuurgroepen geven invulling aan de verschillende domeinen en adviseren het Algemeen Bestuur. Het VSNU-bureau levert de secretaris en ondersteunt de stuurgroepen. Naast de stuurgroepen zijn er werkgroepen waarin (ambtelijke) vakgenoten van universiteiten zich gezamenlijk inzetten voor de versterking van de universitaire sector en voor uitwisseling van kennis. Een deel hiervan wordt actief ondersteund door het VSNU-bureau.

Stuurgroep Human Capital

SHC

 

Stuurgroep Onderwijs

SO

Stuurgroep Onderzoek en Valorisatie

SOV

Stuurgroep Governance en Financiën

SGF

Stuurgroep Internationaal

SI