Print
 
 

Tilburg University

 

Tilburg University inspireert haar staf en haar studenten om bij te dragen aan de kwaliteit van de samenleving van vandaag en morgen. De universiteit doet dit door scholing en vorming van jonge mensen tot personen die verantwoordelijke posities in de maatschappij kunnen bekleden, door het aanbieden van levenslang en na-ervaringsonderwijs en door de resultaten van haar onderzoek.

 

Tilburg University zet zich in voor een beter begrip van mens en maatschappij. Door het analyseren en duiden van maatschappelijke vraagstukken levert de universiteit een structurele bijdrage aan de samenleving.

 

De intensieve samenwerking van de universiteit met (internationale) organisaties, bedrijven en instituten, resulteert in innovatieve expertisegebieden en multidisciplinaire opleidingen. Mede hierdoor biedt Tilburg University studenten en medewerkers een inspirerende onderzoeks-, leer- en werkomgeving. Deze identiteit wordt nog eens nog versterkt door de compacte en groene campus waar medewerkers en studenten elkaar weten te vinden.

 

De universiteit streeft ernaar om op al haar wetenschapsgebieden - economie en bedrijfswetenschappen, rechtsgeleerdheid, sociale wetenschappen, geesteswetenschappen en theologie - een prominente positie in te nemen. Tilburg University behoort op onderdelen tot de beste van Europa en wil deze positie waar mogelijk uitbouwen.