Print
 
 

Universitaire lerarenopleidingen

 

Als er niks gebeurt, loopt het lerarentekort in 2016 op tot 5% en zijn steeds meer leraren onbevoegd. Wanneer bevoegde, gedreven en academische leraren voor de klas staan, sluit het vwo beter aan op de universiteit. Om het aantal goede leraren te laten groeien, is het nodig dat meer studenten een universitaire lerarenopleiding afronden. Daarnaast dienen beginnende leraren in de eerste jaren intensief te worden begeleid. De VSNU werkt samen met het ministerie van OCW om het aantal academisch opgeleide leraren in het voortgezet onderwijs te vergroten, de kwaliteit van de lerarenopleidingen te versterken en zittende docenten te blijven professionaliseren.


Hiervoor heeft de VSNU drie prioriteiten benoemd:

  • Meer en beter gekwalificeerde academische leraren;
  • Verder verhogen kwaliteit lerarenopleidingen en lerarenopleiders;
  • Professionele ontwikkeling en onderwijsonderzoek.

Op dit moment werkt de VSNU aan deze ambities.

 

Meer academische leraren door vernieuwde masteropleidingen
Universitaire lerarenopleidingen worden flexibeler ingericht en gaan studenten beter voorbereiden op het werk voor de klas. Tweejarige educatieve masteropleidingen worden de hoofdroute naar het academisch leraarschap. Het leraarschap wordt daarmee een keuze die studenten maken na afronding van de bachelor, en niet zoals nu veelal de praktijk is, pas na de master. Universiteiten gaan daarnaast experimenteren met academische postgraduate lerarenopleidingen voor studenten die al een vakmaster op zak hebben. Op voorstel van de VSNU maakt minister Bussemaker de vernieuwingen van de universitaire lerarenopleidingen mogelijk.

De lerarenopleidingen zijn volop in beweging. De VSNU ontwikkelde daarom een kaart met alle bestaande en toekomstige routes naar het leraarschap.