Print
 
 

Universiteit Twente

 

Universiteit Twente (UT) is een jonge, ondernemende researchuniversiteit, waar de ontwikkeling van nieuwe en relevante technologische kennis en toepassingen centraal staat. De UT benadert technologie niet geïsoleerd, maar in de context van mens- management- en maatschappijwetenschappen. Met deze combinatie van high tech human touch wordt wetenschappelijk onderzoek vernieuwd, worden mensen opgeleid die in de samenleving verschil kunnen maken en wordt gewerkt aan oplossingen voor de grote vraagstukken waarmee de wereld wordt geconfronteerd.

Onderzoek
De universiteit biedt onderdak aan krachtige onderzoeksinstituten die zich richten op nanotechnologie, ICT, biomedische technologie, technische geneeskunde en governance. De instituten combineren wetenschappelijke excellentie met een scherp oog voor kennisvalorisatie: het vertalen van wetenschappelijke kennis voor maatschappelijk en economisch nut. De UT is door weekblad Elsevier in 2013 uitgeroepen tot de beste Nederlandse universiteit op het gebied van valorisatie.

Onderwijs
In de twintig bacheloropleidingen op het gebied van Biomedical Technology and Health, Engineering, European Public Administration, ICT, International Business Administration, Gedragswetenschappen en Science & Technology, worden studenten opgeleid volgens de principes van het Twentse Onderwijsmodel. De ondernemende universiteit stimuleert dat studenten buiten gebaande paden treden, over de grenzen van disciplines gaan en manieren zoeken om hun ideeën impact te geven in de samenleving. Deze visie op ondernemerschap en de rol van technologie zit in de vezels van de organisatie; dus ook in het Twentse onderwijs. In de UT bacheloropleidingen worden studenten opgeleid die over de basisvaardigheden van een ‘ingenieurend academicus’ beschikken:

1. Onderzoeken: kritisch beoordelen van bestaande kennis en bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe kennis.

2. Ontwerpen: integreren van wetenschappelijke kennis bij het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor complexe problemen.

3. Organiseren: implementeren van nieuwe oplossingen in een complexe maatschappelijke omgeving.

In de 31 masteropleidingen specialiseren studenten zich verder in een van deze vaardigheden. De verschillende opleidingen hebben een duidelijke focus op een van deze drie gebieden. Bovendien bieden ze studenten de gelegenheid voor te sorteren op bijpassende vervolgtrajecten: het PhD-programma voor de onderzoekstalenten, een ontwerpersprogramma dat leidt tot Professional Doctorate in Engineering (PDEng) en programma’s in organisatie en ondernemerschap die naast een professionele carrière kunnen worden gevolgd.

TGS en ATLAS
Recente programma’s in het onderwijs worden geboden via de Academy of Technology and Liberal Arts & Sciences (ATLAS). ATLAS is een uniek University College voor topstudenten die bruggen kunnen bouwen tussen sociale en technische wetenschappen. Studenten die een stevige basis willen ontwikkelen als ingenieur en sociaal wetenschapper, maar ook willen werken aan creativiteit, flexibiliteit, leiderschaps- en communicatievaardigheden, zijn de ideale kandidaten voor het University College. TGS is speciaal bestemd voor excellente afgestudeerde studenten die een carrière ambiëren in het wetenschappelijk onderzoek. Doordat TGS de promovendi stimuleert zowel hun vakinhoudelijke als algemene academische vaardigheden te ontwikkelen kunnen ze zich specialiseren in een gebied naar keuze en tegelijk hun inzicht in de maatschappelijke context van technologie en onderzoek verbreden.

Ondernemerschap
Op de campus zijn zo’n 100 (student)bedrijven gevestigd. Daarnaast heeft de UT al meer dan 700 succesvolle spin-off bedrijven voortgebracht. Ondernemerschap zit in de genen van de UT. Kennispark Twente stimuleert en faciliteert startende ondernemers. Verder beschikt de UT over een prachtige groene campus waar de faciliteiten voor sport en cultuur een begrip zijn. Met evenementen als ’s werelds grootste denktank Create Tomorrow en het grootste studentensportevenement De Batavierenrace inspireert en bruist de campus als nooit tevoren.