Print
 
 

Vrije Universiteit Amsterdam

 

De Vrije Universiteit werd in 1880 opgericht als particulier initiatief van staatsman en theoloog Abraham Kuyper. Het was de eerste Nederlandse universiteit die niet door de kerk of de staat werd geleid, vandaar de naam ‘Vrije Universiteit’. De instelling werd jarenlang louter op basis van donaties gefinancierd, maar groeide desondanks gestaag.

 

De VU heeft zich door de jaren heen ontwikkeld van een bescheiden initiatief van vijf studenten en vijf docenten tot een gezichtsbepalende instelling in de snelst groeiende economische regio van Nederland, de Zuidas. Heden ten dage telt de VU ruim 19,000 studenten en 4,000 medewerkers.

 

De VU is een gestaag uitbreidende, maatschappelijke instelling waar onderzoekers, docenten en studenten gewetensvol en met wederzijds respect samenwerken en van elkaar leren. Aangezien de VU altijd vanuit de gemeenschap is gefinancierd, beschouwt de universiteit de verantwoordelijkheid om iets terug te doen voor de samenleving nog immer als een voorname doelstelling. Er is relatief veel aandacht voor de levensbeschouwelijke, culturele en maatschappelijke kanten van de wetenschap.

 

De universiteit kent nog altijd één centrale campus, wat de interdisciplinaire samenwerking ten goede komt. De VU heeft ook haar eigen academisch ziekenhuis op de campus, het VU Medisch Centrum (VUmc), waarmee zij intensief samenwerkt.