Het VSNU bureau

 

Het bureau van de VSNU faciliteert de vereniging; het bureau zorgt voor de voorbereiding en de regie- en uitvoering van de strategie en domeinplannen die het Algemeen Bestuur en de stuurgroepen vaststellen. 

Naast de eigen strategie van de gezamenlijke universiteiten richt het bureau zijn pijlen ook op de politiek. Het VSNU-bureau houdt de politieke agenda’s rond onderwijs en onderzoek nauwlettend in de gaten en voedt de politiek met standpunten, argumenten en feiten.
Het VSNU-bureau is gevestigd in Den Haag, op steenworpafstand van het Binnenhof. Directeur van het VSNU-bureau is Josephine Scholten.