Het VSNU bureau

 


Het bureau van de VSNU faciliteert de vereniging; het bureau zorgt voor de voorbereiding en de regie- en uitvoering van de strategie en domeinplannen die het Algemeen Bestuur en de stuurgroepen vaststellen. 

Naast de eigen strategie van de gezamenlijke universiteiten richt het bureau zijn pijlen ook op de politiek. Het VSNU-bureau houdt de politieke agenda’s rond onderwijs en onderzoek nauwlettend in de gaten en voedt de politiek met standpunten, argumenten en feiten.
Het VSNU-bureau is gevestigd in Den Haag, op steenworpafstand van het Binnenhof. Directeur van het VSNU-bureau is Josephine Scholten.

 

 

Het VSNU team

 

Het VSNU-bureau is een compacte organisatie van zo’n 35 professionals. Het bureau kenmerkt zich door een platte structuur (geen afdelingen), grote open werkruimtes en flexibel werken. De collega’s worden uitgedaagd tot ambitie, initiatief en collegialiteit.

 

Aangezien het VSNU-bureau de belangen van de universiteiten behartigt, zijn de collega’s veelvuldig buiten het kantoor aan het werk. Anderzijds heet het VSNU-bureau vaak collega’s van universiteiten en relaties uit de sector welkom om hier even te werken op deze Haagse uitvalsbasis.