Over VSNU


De VSNU, vereniging van universiteiten, wordt gevormd door de veertien Nederlandse Universiteiten. De VSNU behartigt de belangen van de universiteiten naar kabinet, politiek, overheid en maatschappelijke organisaties.
Dit doet de VSNU door het faciliteren van debat, het ontwikkelen en uitdragen van gemeenschappelijke standpunten, het bijdragen aan reputatieverbetering van de universitaire sector en het maken van strategische keuzes om het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Nederland te versterken.
Daarnaast is de VSNU een werkgeversvereniging die overleg voert met overheid en werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van de universitaire branche.

 

Blok toevoegen

 

 

 

Organogram

 

Contact

VSNU
Lange Houtstraat 2
Postbus 13739
2501 ES DEN HAAG
T +31 (0)70 302 14 00

Routebeschrijving

Stuurgroepen

De stuurgroepen van de VSNU geven invulling aan de verschillende domeinen en adviseren het Algemeen Bestuur.  stuurgroepen

Werkgroepen

Werkgroepen zijn tijdelijke projectgroepen of netwerken van universitaire medewerkers. Zij geven advies over een specifiek onderwerp of project op verzoek van een stuurgroep.

werkgroepen

Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur is het hoogste bestuursorgaan. Het bestuur wordt geadviseerd door meerdere stuurgroepen. In het Algemeen Bestuur zijn 14 universiteiten vertegenwoordigd. Algemeen Bestuur

 

Historie van de VSNU

 

In de jaren veertig raken de ideeën in zwang die leiden tot de oprichting van de VSNU.

historie

Het bureau

Het VSNU bureau staat onder leiding van Josephine Scholten en wordt gevormd door een compacte organisatie van ongeveer 35 professionals.

 

Toekomststrategie Nederlandse Universiteiten

 

Visie en daadkracht voor een sterke kenniseconomie. Een samenwerkingsproject van de VSNU en het Rathenau Instituut.

strategie

Vacatures

Op dit moment zijn er geen vacatures. vacatures