Print
 
 

Wetenschappelijke integriteit

 

De onderzoeksgemeenschap neemt schendingen van de wetenschappelijke integriteit zeer serieus. Universiteiten doen al het mogelijke om schendingen te voorkomen en te traceren. Zij  hebben in landelijk verband gedurende 2012 hun integriteitsbeleid aangescherpt en verduidelijkt. Daarin waren zij in overeenstemming met de KNAW-Commissies Levelt en Schuyt. Die in 2012 respectievelijk de fraude door Stapel en het omgaan met onderzoeksdata onderzochten.

 

Voorkomen beter dan genezen

De opleidingen voor studenten en onderzoekers besteden systematisch aandacht aan de correcte manier van onderzoek doen. Bij hun aanstelling aan de universiteit moeten onderzoekers verklaren dat ze de Nederlandse Code Wetenschapsbeoefening kennen en ernaar zullen handelen. De website van de VSNU bevat een geanonimiseerd overzicht van de overtredingen uit het verleden. Ook nieuwe overtredingen zullen in het overzicht op de site terechtkomen.

 

Gedragscode Wetenschapsbeoefening

De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening bevat regels voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse universiteiten. De regels in de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening hebben als uitgangspunt:
•    zorgvuldigheid
•    betrouwbaarheid
•    controleerbaarheid
•    onpartijdigheid
•    onafhankelijkheid


Landelijk model klachtenregeling

Er is een landelijk model klachtenregeling. Dat is een raammodel waarmee elke universiteit een eigen regeling voor klachten met betrekking tot wetenschappelijke integriteit (WI) opstelt.


Het landelijk model stroomlijnt de universitaire regelingen op hoofdpunten. Zo is er meer duidelijkheid over hoe universiteiten optreden bij integriteitschendingen. Belangrijke onderdelen in de klachtenregeling zijn:

  • Heldere procedures
  • Functiescheiding van vertrouwenspersoon en integriteitscommissie
  • Transparantie door openbaarmaking op de website van de VSNU


Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI)

Als universiteiten en klagers of beklaagden het niet met elkaar eens zijn over een beslissing kunnen ze hun zaak voorleggen aan het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). Het LOWI adviseert de colleges van bestuur van de universiteiten, de raden van bestuur van de universitair medische centra, het bestuur van de Stichting Sanquin en de besturen van NWO en KNAW. Het LOWI is ingesteld door de KNAW, NWO en de VSNU.