Print
 
 

VSNU-Impactfestival - wetenschap in de maatschappij

 

Op het VSNU-Impactfestival toonden de universiteiten op 23 november met gepaste trots de impact van hun onderzoek. Via samenwerking en co-creatie, bijvoorbeeld met een stadsregio, bedrijf of met een verlener van kraamzorg, halen wetenschap en samenleving het beste in elkaar naar boven. De kracht van samenwerken blijkt uit de ambitieuze onderzoeksagenda Digitale Samenleving die de universiteiten vandaag presenteerden. Met die agenda slaan zij een brug tussen wetenschappelijke kennis en maatschappelijke opgaven rondom digitalisering. Ook ondernemende studenten spelen een belangrijke rol in de verbinding tussen wetenschap en samenleving. Daarom trekken universiteiten samen op om studentondernemerschap te stimuleren. Pieter Duisenberg: “De Nederlandse universiteiten hebben vandaag laten zien dat ze middenin de samenleving staan. Ondernemerschap van onze studenten speelt daar een belangrijke rol in. Daar willen we de komende jaren samen meer werk van maken”.
 
Ruimte voor de ondernemende student
Universiteiten gaan studenten die naast hun studie een onderneming starten meer ondersteunen en stimuleren. Per universiteit wordt daarvoor de beste vorm gekozen. Zo kan het ondernemerschap bijvoorbeeld deel uitmaken van talent- of honoursprogramma’s of kan studenten meer flexibiliteit geboden worden in het volgen van onderwijs of het afleggen van tentamens. De beste ervaringen worden onderling uitgewisseld. Duisenberg: “Ondernemerschapsvaardigheden komen niet alleen goed van pas wanneer je een start-up opzet. Ondernemerschap gaat over creativiteit, zelfredzaamheid en samenwerking: vaardigheden die voor alle afgestudeerden waardevol zijn”.
 
Onderzoeksagenda Digitale Samenleving
De Nederlandse universiteiten bundelen ook hun krachten in de onderzoeksagenda Digitale Samenleving. Minister Van Engelshoven nam vandaag het eerste exemplaar in ontvangst op het VSNU-Impactfestival. De agenda benoemt digitaliseringsvraagstukken waar onze samenleving voor staat en belangrijker: beschrijft de doelen die de Nederlandse universiteiten samen willen bereiken in het oplossen van deze vraagstukken. Dit gebeurt op de zeven gebieden burgerschap, data science, gezondheid, onderwijs, werk, steden en veiligheid.  Dit laatste is door de aandacht voor hacking, nepnieuws en cybersecurity extra actueel.
 
Duisenberg: “De onderzoeksagenda Digitale Samenleving is uniek: de veertien universiteiten bundelen hun krachten en zullen gezamenlijk extra onderzoekscapaciteit vrijmaken om de agenda verder uit te werken”. De agenda is tevens nauw verbonden aan de Versnellingsagenda voor Onderwijsinnovatie . Tijdens een conferentie in maart 2018 laten universiteiten de nieuwe stappen zien die zijn gezet met de onderzoeksagenda.  
 
U kunt door middel van het online-magazine terugblikken op de dag. Luister hier het festival terug en bekijk hier de foto's.
 
Tijdens het VSNU-Impactfestival werd ook een video over de Digitale Samenleving gepresenteerd: 

 

 

Sprekers waren onder andere:

 

Ingrid van Engelshoven

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 

Jaap Schouten

Raad van Bestuur NWO

 

Prins Constantijn van Oranje

Ambassadeur StartupDelta

 

Jos Benschop

Senior Vice President Technology ASML

Marja van Bijsterveldt
Burgemeester van Delft

Anita Vegter
Directeur-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, Ministerie Justitie en Veiligheid

 

 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met: