Print
 
 

Afschaffen doorstroommaster

 

Afschaffen van de doorstroommaster past bij volwassen bachelor- masterstructuur

De afschaffing van de doorstroommaster geeft universiteiten de kans om hun masteropleidingen scherper te profileren. Doordat de automatische doorstroom is verdwenen is selectie van alle studenten voor alle masteropleidingen mogelijk gemaakt. Studenten maken hierdoor ook meer bewuste keuzes voor de te volgen master. Dat past in een visie op een volwassen bachelor- masterstructuur waarbij de bachelor- en masteropleidingen op zichzelf staande, afgeronde opleidingen zijn.  Het uitgangspunt blijft dat er voor bachelorafgestudeerden altijd een mogelijkheid is om een masteropleiding te volgen. Om dat te garanderen, is een bevoegdheid voor de minister opgenomen: de minister kan bepalen dat één of meerdere instellingsbesturen voor door hem aangewezen bacheloropleidingen ten minste één masteropleiding aanwijzen waartoe deze bachelorafgestudeerden direct worden toegelaten.

 

Door afschaffing van de doorstroommaster kunnen masteropleidingen een scherper profiel kiezen om een specifieke groep masterstudenten aan te trekken. Dit draagt bij aan een meer gedifferentieerd en geprofileerd landschap van masteropleidingen, zoals ook is bedoeld door de commissie Veerman. Met de eerlijke eisen maken ook meer studenten van buiten de eigen bachelor kans op toegang tot de master van hun keuze. Daarnaast sluit Nederland aan bij de rest van Europa, dat sinds de invoering van de bachelor-masterstructuur in Bologna grotendeels de doorstroommaster heeft afgeschaft. Universiteiten houden echter altijd de mogelijkheid om een doorstroommaster te behouden.

 

Gebruikte bronnen
Wetsvoorstel Kwaliteit in Verscheidenheid hoger onderwijs - Kamerstuk 33519 – 23-01-2013