Print
 
 

Afschaffing loting

 

Van loting naar selectie
Selectie draagt bij aan de binding van de student met de opleiding, een ambitieuze studiecultuur, minder studie-uitval en een hoger studierendement. Wanneer het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal opleidingsplaatsen kunnen opleidingen een capaciteitsbeperking, een numerus fixus, aanvragen. De opleidingsplaatsen worden in dat geval geheel door de instelling verdeeld via (decentrale) selectie van de aspirant-studenten.


De instellingen bepalen de selectiecriteria en -procedures, met dien verstande dat een combinatie van ten minste twee soorten kwalitatieve criteria dient te worden gehanteerd. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het combineren van eindexamencijfers met een score op motivatie. Gegarandeerde plaatsen voor bepaalde studenten (de 8-plusplaatsen en de ministersplaatsen) komen te vervallen.

 

Argumenten voor afschaffen loting

  • Aspirant-studenten krijgen meer grip en zicht op hun kans om toegelaten te worden tot de opleiding van hun keuze;
  • Instellingen krijgen meer zeggenschap over welke kandidaten ze toelaten tot hun opleiding – ze kunnen actief relevante competenties laten meewegen in hun beoordeling;
  • Selectie leidt tot een betere match tussen de opleidingseisen en de student dan loting, omdat er op meerdere factoren geselecteerd kan worden;
  • Selectie draagt bij aan een betere binding van de student met de opleiding, een meer ambitieuze studiecultuur, minder studie-uitval en een hoger studierendement.

      

Gebruikte bronnen
- Van der Wende, M.C. 2011. Excellentie en selectie in het Nederlandse universitaire onderwijs: tussenstand en perspectief. THEMA Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management, Nr. 5.
- Wetsvoorstel Kwaliteit in Verscheidenheid hoger onderwijs - Kamerstuk 33519 – 23-01-2013