Print
 
 

VSNU en Vereniging Hogescholen presenteren Visie Internationaal aan 140 Nederlandse ambassadeurs

 

Op 28 januari 2015 spraken de VSNU en de Vereniging Hogescholen met 140 Nederlandse ambassadeurs over de samenwerking tussen de kennisinstellingen en het postennetwerk. Tijdens een interactieve sessie op de TU Delft presenteerde Karl Dittrich en Thom de Graaf hun gezamenlijke Visie Internationaal en lichtte de Unique Selling Points van het Nederlandse hoger onderwijs system toe. Vervolgens ging de microfoon naar de ambassadeurs in de zaal met vragen als “Wat kan er beter volgens hen?” en ”Waar laten de kennisinstellingen kansen liggen?”


 

 

Het geluid uit de zaal was eenduidig: Er moet meer worden samengewerkt tussen de hoger onderwijsinstellingen, de ministeries en de agentschappen. Als goed voorbeeld noemt de ambassadeur van Berlijn de Hannover Messe. Daar vormden de Nederlandse instellingen een geheel, wat een prachtig visitekaartje voor Nederland opleverde.

Naast een betere coördinatie is er bij de ambassadeurs behoefte aan handzame overzichten, zoals een overzicht van de beurzen binnen de EU. De tool Grantfinder van Nuffic werd hier genoemd als beschikbare bron.  De ambassadeurs  gaven aan zeer geholpen te zijn met overzichtelijke informatie op een centrale plaats.

Tenslotte werden internationale alumni genoemd als potentiele ambassadeurs voor Nederland als kennisland. Alumni kunnen, eenmaal terug in land van herkomst, talentvolle  studenten en onderzoekers enthousiasmeren voor een verblijf in Nederland. Een van de ambassadeurs suggereerde om alumni standaard bij vertrek te vragen om ambassadeur van de instelling te worden.

De Nederlandse ambassadeurs in Azië en Oceanië hebben hierop verder gesproken met de instellingsbestuurders over hoe de samenwerking tussen de kennisinstellingen en het postennetwerk kan worden versterkt en wat daarvoor nodig is.