Print
 
 

Bijeenkomst 'Plagiaat in onderwijs en onderzoek' 26 januari 2021

 

Wat: Themamiddag over plagiaat in onderwijs en onderzoek
Wanneer: Dinsdag 26 januari 2021 14.00-17.00 uur
Waar: Online vanuit de Universiteit van Amsterdam
Voor wie: leden van LOWI, Commissies Wetenschappelijke Integriteit (CWI’s), examencommissies en beroepscommissies van universiteiten, alsmede bestuurders van universiteiten, academici, studenten en belangstellenden.

 

Doel van de bijeenkomst
Tijdens deze themamiddag zullen we ingaan op een aantal vragen: Wat zijn de juridische contouren van het begrip plagiaat en hoe verhouden die zich tot de eisen die daaraan worden gesteld vanuit het oogpunt van wetenschappelijke integriteit? Zijn er – historisch gezien – ontwikkelingen aan te wijzen in hoe er over plagiaat (en originaliteit) wordt gedacht? Welke best (of: worst) practices treffen we aan in methoden van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek?

 

Programma

 • Openingswoord door Prof. Karen Maex (rector magnificus UvA)
 • Wat is dat, een schending van wetenschappelijke integriteit?
  Prof. Jonathan Soeharno (hoogleraar rechtspleging UvA, voorzitter CWI UvA
 • Historische perspectieven op plagiaat 
  Prof. Keimpe Algra (hoogleraar UU, voorzitter commissie VSNU Gedragscode 2018
 • De juridische contouren van het plagiaatbegrip voor niet-juristen 
  Prof. Peter Blok (hoogleraar octrooirecht en privacy UU, raadsheer gerechtshof Den Haag
 • Gradaties in plagiaat 
  Em. prof. Ton Hol (Em. hoogleraar UU, voorzitter CWI TiU)
 • Quod licet lovi non licet bovi? Eisen aan studenten. 
  Prof. Adrienne de Moor-van Vugt (lid Raad van State, hoogleraar UvA, lid van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs, lid CWI TU Eindhoven; lid CWI UvA)
 • Forumdiscussie

 

 

Aanmelden