Print
 
 

Cao Nederlandse Universiteiten

 

De VSNU onderhandelt met de werknemersorganisaties FNV Overheid, AC/FBZ, CNV Overheid en AOb over de arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers op de universiteit (m.u.v. de leden van het College van Bestuur). Hieronder vallen onderwerpen zoals salaris, verlof, werktijden, pensioen en sociale zekerheid. De met de werknemersorganisaties overeengekomen arbeidsvoorwaarden staan in de cao Nederlandse Universiteiten (cao-NU).

 

Actuele ontwikkelingen

Op 25 juni hebben de VSNU en de vier werknemersorganisaties een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe CAO-NU met een looptijd tot en met 31 maart 2022. Het onderhandelaarsakkoord is voorgelegd aan de achterban van de werkgevers- en werknemersorganisaties. Uiterlijk 1 augustus 2021 besluiten partijen of het onderhandelaarsakkoord kan worden omgezet in een definitief cao-akkoord. Lees hier het persbericht over het onderhandelaarsakkoord. 

Tot die tijd blijft de huidige cao nog geldig, en wordt daarna vervangen door de nieuwe CAO. U kunt de tekst van het cao-onderhandelaarsakkoord vinden in de rechterkolom van deze pagina. Zodra het onderhandelaarsakkoord is omgezet naar een definitief cao-akkoord worden de nieuwe salarisschalen per 1 juli 2021 ook in de rechterkolom opgenomen.
  

Publieksvriendelijke versie
Samen met de werkgeversorganisaties hebben de universiteiten een overzichtelijke en prettig leesbare versie gemaakt van de cao. Hierin staan de belangrijkste arbeidsvoorwaarden op een rij. Deze versie is speciaal gericht op medewerkers en leidinggevenden, met als doel het bekender en toegankelijker maken van de cao. De publieksvriendelijke versie is vindbaar op www.caouniversiteiten.nl.


BWNU en ZANU
Bij de cao horen de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten (BWNU) en de Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten (ZANU). In het menu aan de rechterkant is algemene informatie over deze regelingen vinden. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de HR-afdeling van de universiteit waar u werkzaam bent.

 

FAQ's
Heeft u vragen? Klik hier voor de FAQ's. Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u contact opnemen met de HR-afdeling van de universiteit waar u werkzaam bent.

 

Raadpleeg voor oudere versies ons archief.