Print
 
 

Cao Nederlandse Universiteiten

 

De VSNU onderhandelt met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van de universiteiten (m.u.v. de leden van het College van Bestuur). Onder arbeidsvoorwaarden vallen onderwerpen als salaris, verlof, pensioen en sociale zekerheid. De met de werknemersorganisaties overeengekomen arbeidsvoorwaarden staan in de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO-NU).
  

Nieuwe cao-tekst per 31 december 2019

Vanaf 31 december 2019 geldt een nieuwe cao-NU 2019-2020. De tekst van deze cao is in juni 2019 door cao-partijen vastgesteld, en is te vinden op onze WNRA-pagina en aan de rechterkant van deze pagina.

De salaristabel per 1 februari 2019 is beschikbaar aan de rechterkant van deze pagina.

 
Publieksvriendelijke versie
De universiteiten hebben samen met de werkgeversorganisaties een publieksvriendelijke versie van de cao gelanceerd. Hierin staan de belangrijkste arbeidsvoorwaarden uit de cao overzichtelijk en prettig leesbaar op een rij. Deze publieksvriendelijke versie van de cao is speciaal gericht op medewerkers en leidinggevenden, en is vooral bedoeld om de bekendheid en toegankelijkheid van de cao te verbeteren. De publieksvriendelijke versie is vindbaar op www.caouniversiteiten.nl.
 
BWNU en ZANU
Bij de cao horen de Bovenwettelijke werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten (BWNU) en de Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten (ZANU). Via het menu aan de rechterkant kunt u algemene informatie over deze regelingen vinden. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de HR-afdeling van de universiteit waar u werkzaam bent.
 
FAQ's
Heeft u vragen? Klik hier voor de FAQ's. Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u contact opnemen met de HR afdeling van de universiteit waar u werkzaam bent.

De VSNU overlegt met de volgende bonden:
·    FNV OVERHEID: Vakbond aangesloten bij de FNV
·    AC/FBZ: Ambtenarencentrum/Federatie van Beroepsorganisaties in de zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek;
·    CNV Overheid, onderdeel van CNV connectief: CNV-bond voor overheid, zorgsector en verzelfstandigde overheidsinstellingen;
·    VAWO: Vakbond voor de wetenschap, aangesloten bij de CMHF, Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij overheid, onderwijs, bedrijven en instellingen.


Raadpleeg voor oudere versies ons archief.