Print
 
 

Cao Nederlandse Universiteiten

 

De VSNU onderhandelt met de werknemersorganisaties FNV Overheid, AC/FBZ, CNV Overheid en AOb over de arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers op de universiteit (m.u.v. de leden van het College van Bestuur). Hieronder vallen onderwerpen zoals salaris, verlof, werktijden, pensioen en sociale zekerheid. De met de werknemersorganisaties overeengekomen arbeidsvoorwaarden staan in de cao Nederlandse Universiteiten (cao-NU).

 

Actuele ontwikkelingen

Na een positieve achterbanraadpleging hebben de VSNU en de werknemersorganisaties FNV, AC/FBZ, CNV Overheid en de AOb op 2 augustus 2021 het op 25 juni jl. gesloten cao-onderhandelaarsakkoord omgezet naar een definitief akkoord over de cao Nederlandse Universiteiten 2021-2022.
 
De cao heeft een looptijd tot en met 31 maart 2022. Gedurende de looptijd worden de salarissen voor alle medewerkers in vaste en in tijdelijke dienst tweemaal verhoogd, per 1 juli 2021 met 1,64% en per 1 januari 2022 met 0,36 aangevuld met een eenmalige uitkering van € 650,- voor werknemers die op 1 juli 2021 in dienst waren.
 
De cao-partijen gaan de afspraken uit het cao-akkoord omzetten in cao-tekst. Het streven is de complete tekst van de nieuwe cao 2021-2022 eind september online beschikbaar te hebben.
  

Publieksvriendelijke versie
Samen met de werkgeversorganisaties hebben de universiteiten een overzichtelijke en prettig leesbare versie gemaakt van de cao. Hierin staan de belangrijkste arbeidsvoorwaarden op een rij. Deze versie is speciaal gericht op medewerkers en leidinggevenden, met als doel het bekender en toegankelijker maken van de cao. De publieksvriendelijke versie is vindbaar op www.caouniversiteiten.nl.

 

BWNU en ZANU
Bij de cao horen de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten (BWNU) en de Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten (ZANU). In het menu aan de rechterkant is algemene informatie over deze regelingen vinden. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de HR-afdeling van de universiteit waar u werkzaam bent.

 

FAQ's
Heeft u vragen? Klik hier voor de FAQ's. Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u contact opnemen met de HR-afdeling van de universiteit waar u werkzaam bent.

 

Raadpleeg voor oudere versies ons archief.