Print
 
 

Cao Nederlandse Universiteiten

 

De VSNU onderhandelt met de werknemersorganisaties FNV Overheid, AC/FBZ, CNV Overheid en AOb over de arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers op de universiteit (m.u.v. de leden van het College van Bestuur). Hieronder vallen onderwerpen zoals salaris, verlof, werktijden, pensioen en sociale zekerheid. De met de werknemersorganisaties overeengekomen arbeidsvoorwaarden staan in de cao Nederlandse Universiteiten (cao-NU).

 

Actuele ontwikkelingen

Op 5 juni 2020 hebben de VSNU en de vier werknemersorganisaties een definitief akkoord voor een nieuwe cao 2020 gesloten. U kunt de tekst van het cao-akkoord vinden in de rechterkolom. De nieuwe salarisschalen per 1 juni 2020 vind u ook in de rechterkolom. Cao-partijen stellen een nieuwe cao-tekst vast zodra de nieuwe afspraken uit het akkoord zijn verwerkt in de cao-tekst, naar verwachting medio juli 2020.


Tot die tijd blijft de huidige tekst van cao-NU 2019-2020 beschikbaar voor alle andere cao-afspraken. U kunt deze vinden in de rechterkolom.Publieksvriendelijke versie
Samen met de werkgeversorganisaties hebben de universiteiten een overzichtelijke en prettig leesbare versie gemaakt van de cao. Hierin staan de belangrijkste arbeidsvoorwaarden op een rij. Deze versie is speciaal gericht op medewerkers en leidinggevenden, met als doel het bekender en toegankelijker maken van de cao. De publieksvriendelijke versie is vindbaar op www.caouniversiteiten.nl. (NB: Er wordt nog gewerkt aan de publieksvriendelijke versie van de cao-NU 2019-2020.)

 

BWNU en ZANU
Bij de cao horen de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten (BWNU) en de Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten (ZANU). In het menu aan de rechterkant is algemene informatie over deze regelingen vinden. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de HR-afdeling van de universiteit waar u werkzaam bent.

 

FAQ's
Heeft u vragen? Klik hier voor de FAQ's. Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u contact opnemen met de HR-afdeling van de universiteit waar u werkzaam bent.

 

Raadpleeg voor oudere versies ons archief.