Print
 
 

Code Goed Bestuur

Universiteiten zijn publiek gefinancierde organisaties en hebben een sterke binding met de Nederlandse samenleving. Dat vraagt om een transparante en verantwoordelijke vorm van bestuur, toezicht en medezeggenschap. De universiteiten hebben daarom een eigen Code Goed Bestuur opgesteld. 

 

Modernisering Code Goed Bestuur

In 2018 heeft de VSNU een Commissie Code Goed Bestuur aangesteld, die de opdracht heeft gekregen de gehele code grondig te vernieuwen. De huidige code dateert uit 2006 en is sindsdien enkel aangepast in verband met wijzigingen in de relevante wetgeving (voor het laatst in 2017). De nieuw te ontwikkelen code moet rekenschap geven van actuele ontwikkelingen in de universitaire sector en nieuwe inzichten op het gebied van governance. De commissie heeft bij het vernieuwen van de code zowel een brede consultatie onder stakeholders als een publieke consultatie gehouden. De termijn voor het indienen van uw reactie op publieke consultatie is inmiddels gesloten. Het concept van de vernieuwde code zal naar verwachting in de tweede helft van 2019 worden aangeboden aan het bestuur van de VSNU.

 

De commissie die de code actualiseert, is als volgt samengesteld: 

  • Jaap van Manen – voorzitter (partner Strategisch Management Centre, emiritus hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, oud-voorzitter Monitoring Commissie Corporate Governance Code)
  • Rienk Goodijk – expert (bijzonder hoogleraar Vrije Universiteit, senior consultant Bestuur en Toezicht GITP)
  • Carel Stolker (rector magnificus en voorzitter College van Bestuur Universiteit leiden)
  • Rianne Letschert (rector magnificus Universiteit Maastricht)
  • Rens Buchwaldt (lid Raad van Bestuur Wageningen University & Research)
  • Pauline Meurs (lid Raad van Toezicht Universiteit van Amsterdam, hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam)
  • Maria Henneman (lid Bestuur Stichting Katholieke Universiteit, eigenaar/directeur Henneman Strategies) 
  • Rens Vliegenthart (hoogleraar Universiteit van Amsterdam, oud-voorzitter De Jonge Akademie) 
  • Rolf van Wegberg (promovendus TU Delft, oud-voorzitter Promovendi Netwerk Nederland)
  • Tim Gulpen (student Radboud Universiteit, oud-lid universitaire studentenraad)

 

Monitoring van de Code Goed Bestuur

Jaarlijks monitort de VSNU, op basis van de jaarverslagen en informatie op de website, de uitvoering van de code door de universiteiten. Daarbij wordt gekeken naar 12 onderdelen van de code Goed Bestuur. De resultaten worden aan de instellingen voorgelegd ter verificatie. De resultaten van de monitor in 2017, gebaseerd op de jaarverslagen over 2016, staan in onderstaande tabel weergegeven. De universiteiten hebben daarnaast op hun websites een pagina ingericht waarop de naleving van alle gedragscodes wordt behandeld, waaronder de code ‘Goed bestuur’. Een overzicht van deze pagina's kunt u hier vinden.
 

 

Legenda: (+) volledig op orde; (+/-) deels op orde; (-) niet op orde; (?) onbekend

 

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave