Print
 
 

VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen - 11. Duurzame steden en gemeenschappen

 

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

De helft van de wereldbevolking, zo’n 3.5 miljard mensen, woont in de stad. En de verwachting is dat dat aantal alleen maar toeneemt: in 2030 woont mogelijk bijna 60 procent van alle mensen wereldwijd in stedelijk gebied. Vrijwel al deze verstedelijking, 95 procent, vindt plaats in ontwikkelingslanden. Helaas bevat die groei van ‘stedelijk gebied’ ook sloppenwijken. Nu wonen er al 823 miljoen mensen in die sloppenwijken, maar dat aantal zal blijven groeien.

 

Uitdaging van de stad Duurzame groei is de grootste uitdaging van de steden van de toekomst. Ondanks het grote aantal mensen dat in de steden woont, bedekken alle steden slechts drie procent van al het landoppervlakte. Toch kunnen de steden een groot verschil maken: ze zijn goed voor zo’n 60 – 80 procent van alle energieconsumptie en zo’n 75 procent van de carbon emissies. De snelle verstedelijking drukt zwaar op het krijgen of behouden van vers watervoorziening, functionerende riolering, de leefomgeving en de volksgezondheid.

 

Duurzame steden Tegelijkertijd heeft de hoge bevolkingsdichtheid in de stad ook voordelen. Zo is het gemakkelijker om bronnen efficiënter in te zetten; technologische innovaties breed door te voeren; en minder grondstoffen en energie te gebruiken. De stad van de toekomst moet met behulp van innovatie en vooruitgang kansen bieden aan iedereen, inclusief toegang basisvoorzieningen als schoon drinkwater, huisvesting, energie, transport en meer.

 

Lees meer over dit ontwikkelingsdoel en de targets op de website van SDG Nederland.


Hoe werken de Nederlandse universiteiten aan dit ontwikkelingsdoel? Een greep uit de onderzoeken:
Erasmus Universiteit Rotterdam

Maastricht University

Open Universiteit I

Open Universiteit II

Radboud Universiteit I

Radboud Universiteit II

Radboud Universiteit III

Tilburg University I

Tilburg University II

Tilburg University III

TU Delft

Universiteit Leiden

Universiteit Leiden II
Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit I
Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit II

Universiteit Twente I

Universiteit Twente II

Universiteit Utrecht

Universiteit van Amsterdam I

Universiteit van Amsterdam II

Vrije Universiteit Amsterdam I

Vrije Universiteit Amsterdam II

Wageningen University & Research I
Wageningen University & Research II