Universiteiten

Hier vindt u data over studenten, instroom en uitstroom, studenttevredenheid en aansluiting op de arbeidsmarkt.

Hier vindt u data over personeel van de universiteiten, o.a. verhouding vast/ deeltijd, man/vrouw en de onderverdeling in functieniveaus.

Hier vindt u financiële informatie over de 14 Nederlandse universiteiten, o.a. financiële kengetallen, baten en lasten en de rijksbijdrage per student.

Hier vindt u o.a. gegevens over relevantie van onderzoek voor de maatschappij en kwaliteit van onderzoek.